Prof.Dr. KAMİL DEMİRCİ
 Vice Rector

Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ, 1966 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Lisans eğitimini 1984-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 1993-1998 yılları arasında aynı Enstitü’de Doktora eğitimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1999-2003 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2003-2006 ve 2014-2018 yılları arasında Matematik Bölüm Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmaktadır. 2011 yılında YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Kent State Üniversitesi’nde Visiting Proffesor olarak bulundu. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 46 adet, uluslararası hakemli dergilerde 23 adet makalesi ve bunlara yapılan 700’ün üzerinde atıfı, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. 12.09.2019 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir ve bir çocuk babasıdır.


Prof.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI
Vice Rector

Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI was born in 1973 in Ladik / Samsun. He completed his primary, secondary and high school education in the same province. He graduated as the First from Ondokuz Mayıs University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics between 1990-1994, and received his master’s degree in Ondokuz Mayıs University, Institute of Applied Sciences, Department of Atomic and Molecular Physics, and PhD in Ondokuz Mayıs University, Institute of Applied Sciences, Solid State Physics in 2004. He worked as a Research Assistant at Ondokuz Mayıs University, Institute of Applied Sciences, Department of Physics between March 1995 and September 1995, and at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics between 1995-2006. In March 2006, he worked as an Assistant Professor at Ondokuz Mayıs University Sinop Faculty of Arts and Sciences, Department of Physics and between May 2007 and March 2012, at the Department of Physics at Sinop University, Faculty of Arts and Sciences. He became Associate Professor in March 2012 and Professor in 2017. Between February 2007 and May 2007, he served as the Head of Department at the Department of Physics at Ondokuz Mayıs University Sinop Faculty of Arts and Sciences. Since 2007, he has been doing the same job at the Physics Department of the Faculty of Arts and Sciences at Sinop University. Between February 2007 and May 2007, he served as Vice Dean at Ondokuz Mayıs University Sinop Faculty of Arts and Sciences and between 2007 and 2011 at Sinop University Faculty of Arts and Sciences. He also served as the Advisor to the Rector between 2007-2011. He served as Director of Energy Application and Research Center in 2014, Director of Vocational School between 2015-2016, Director of Durağan Vocational School between 2017-2019, Head of Education Commission between 2017-2020, Coordinator of Vocational Schools in 2019 and Director of Vocational School, Acting Dean of the Faculty of Boyabat Economic and Administrative Sciences between 2019-2020 years, and the Director of the Graduate Education Institute in 2020. Since 2017, he has been working as the Head of the Interdisciplinary Quantum Systems Modeling Department and Coordinator of Scientific Research Projects. He has 59 articles within the scope of international refereed SCI, SCI-Expanded, 6 articles in international / national refereed journals outside of SCI, SCI-Expanded coverage, 1 book chapter translation, 5 national book chapter authorship and over 360 citations made to them, 64 papers presented in international and 15 papers presented in national scientific meetings. He also gave lectures at associate, undergraduate and postgraduate levels, and worked as a director or researcher in scientific projects. He was appointed as the Vice Rector of Sinop University in 16.06.2020 and is married with two children.


Prof.Dr. Hülya TURAN
Vice Rector