• Post category:Duyurular
 1. Uzaktan öğretim yöntemiyle işlenecek dersler ve yüz yüze yapılacak derslerin listesi akademik birimlerimizin internet sayfalarından ilan edilecektir.
 2. Uzaktan eğitim dersleri SİNUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (ue.sinop.edu.tr) üzerinden yürütülecektir.
 3. Asenkron ve senkron olarak işlenecek derslerde; her bir ders saati için asgari 20 dakika ders kaydı yapılacaktır.
 4. Akademik personelimiz senkron/asenkron ders kayıtlarını uygun gördükleri ortamdan gerçekleştirebilecektir.
 5. Senkron ders çekimlerinin dersin haftalık müfredattaki ders saati içinde olması gerekmektedir.
 6. Kayıt alınan dersler SİNUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi üzerindeki ilgili haftaya eklenecektir.
 7. Senkron derslerde SİNUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi modülü Perculuss kullanılabileceği gibi kayıt altına alınarak Öğrenme Yönetim Sistemi’ne eklemek şartıyla farklı ortamlarda kullanılabilecektir.
 8. Asenkron işlenen ders videoları Öğrenme Yönetim Sistemine (ÖYS) doğrudan yüklenebileceği gibi aracı bir sistem üzerinden de (Youtube ve Google Drive gibi) ÖYS sisteminin içine gömülebilecektir.
 9. Asenkron ders videolarının hazırlanmasında ve düzenlenmesinde kurumun lisanslı olarak sunduğu Movavi Academic programı dışında farklı video düzenleme programları da kullanılabilecektir.
 10. Sistemin kullanımı hakkında yardım dokümanlarına ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  - Öğretim Elemanı Sistem Kullanımı Bilgi Bankası: https://sinuzemdestek.sinop.edu.tr/help/tr/2-akademisyenler
  - Öğrenci Sistem Kullanımı Bilgi Bankası: https://sinuzemdestek.sinop.edu.tr/help/tr/1-ogrenciler

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ