IPA II kapsamında Türkiye Yıllık Eylem Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen, Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı (CSD-VI) kapsamında desteklenen ve Üniversitemizin de İştirakçi kurum olduğu “Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin Korunması İçin AB-Türkiye Sivil Toplum İşbirliğinin Güçlendirilmesi” başlıklı projenin Açılı Toplantısı 27-28-29 Temmuz 2021 tarihinde Sinop Vira Otelde yapıldı.

Açılış toplantısına; Sinop Vali Vekili Sayın Abdulah ŞAHİN, Sinop Belediye Başkanı Sayın Barış AYHAN, Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Sayın Ömer TUNCER, Üniversitemiz Akademik personeli, İlgili STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda, Almanya’dan Sayın Prof. Dr. Boris CULIK, Romanya’dan Mare Nostrum temsilcileri ile Üniversitemizden projenin teknik koordinatörlüğünü yapan Sayın Prof. Dr. Sabri BİLGİN tarafından proje ile ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantı süresice proje faaliyetlerinin değerlendirilmesi çalışmalarının yanında, Sayın Prof. Dr. Boris CULIK tarafından Almanya’da en son üretilen özel sesli caydırıcı cihazların (PAL: Porpoise ALert) etkinliğini anlatan bir workshop da düzenlendi.

Sivil toplum alt-sektörünün lider kurumu olarak Avrupa Birliği Başkanlığı, projenin genel koordinasyonundan ve izlenmesinden sorumlu olacak. Avrupa Birliği Başkanlığı, Proje Uygulama Daire Başkanlığı, Son Faydalanıcı olarak, MFİB’nin genel gözetimi altında, projenin uygulanmasından, yönetiminden, sürdürülebilirliğinden ve hibe almaya hak kazanmış projelerin izlemesinden sorumlu olacak.

Üniversitemizin yanı sıra S.S. Abalı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi, Mare Nostrum (Romanya, Köstence), Thünen Enstitüsü (Almanaya, Rostock) ve Sinop İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen proje 15 ay içerisinde tamamlanacak.