Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Zarife Sibel ŞAHİN tarafından yürütücülüğü yapılan “Atık Yağlar Çöp Olmasın” Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Akademik-idari personeli, öğrenciler ve Sinop halkının katılımları ile Sinop İl Merkezi ve Üniversite Kampüsü’nde gerçekleşen proje kapsamında anket çalışması yapıldı, el broşürleri hazırlanarak dağıtıldı ve eş zamanlı olarak proje ekibi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu kantinlerine Sinop Belediyesinden temin edilen ve üzerlerine bilgilendirme afişleri asılan 2 adet atık yağ toplama kutuları konularak, getirilen atık yağların toplanması sağlandı. Projeye katılımı teşvik etmek amacıyla her 0.5 L atık yağ getiren öğrencimize 1 paket makarna hediye edildi.

Gerçekleştirilen toplumsal hizmet projesi ile atık yağların çevreye verdiği zararlar ve bu atıkların geri dönüşümü konusunda insanlar üzerinde farkındalık yaratmak, evlerde kullanılan bitkisel atık yağların ayrı kaplarda biriktirilmesinin teşvik edilmesi ve lisanslı toplayıcılara verilerek ekonomiye kazandırılması, enerji geri dönüşümünün sağlanması ve böylece çevre ile insan sağlığının korunması, ayrıca yenilenebilir enerji üretimine de katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, toplanan atık yağların bioyakıt olarak kullanılabilmesi için gerekli testler de SÜBİTAM laboratuvarlarında gerçekleştirilmiş ve yakıt özellikleri test edilmiştir.