• Post category:Haberler

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde yürütülen, Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve üniversitemizin paydaş ortağı olduğu “Sinop’ta Temel Sektörlerin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi” kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Şakir Taşdemir başkanlığında düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Prof. Dr. Rıza Bayrak, Genel Sekreterimiz Şenol Metin ve projede görev alan akademisyenlerimiz ve teknik personelimiz katıldı.

Toplantıda, projenin sürdürülebilirliği, bölgesel kalkınmaya ve yerel istihdama etkileri ele alınırken, su ürünleri işleme, şoklama ve depolama tesisinin hizmete alınması, KOBİ’lere yönelik destek merkezinin kurulması ile Sinop’un turizm sektöründe rekabet gücünün artırılması gibi konular bütün boyutları ile değerlendirildi. 

Oldukça verimli ve ufuk açıcı gerçekleşen toplantıda, üniversite-sektör iş birliklerinin daha nitelikli hale getirilmesi birincil hedef olarak vurgulandı. Projenin üniversite-sektör iş birliğinde kaldıraç işlevinin yanı sıra kuruluş hazırlıkları sürdürülen Sinop Üniversitesi TEKNOPARK Projesinin ilk simülasyonu olacağı vurgulandı. Son olarak bu Projenin özellikle mühendislik ve su ürünleri alanında akademisyenlerimiz için de yeni bir Ar-Ge ve Ür-Ge alanı sunacağının altı çizildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in akademik ve teknik personelimize teşekkür mesajı ile toplantı sona erdi.