Üniversitemiz ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından “2024-2028 Yılı Bölge Planı Sinop İl Çalıştayı” düzenlendi.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen programa; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Nihat DALGIN, Vali Yardımcısı Sayın Abdullah ŞAHİN, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Sayın Kamil DEMİRCİ ve Prof. Dr. Sayın Hülya TURAN, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Sayın Serkan GENÇ, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren KUZKA Genel Sekreteri Dr. Sayın Serkan GENÇ, Ajansın geçmiş yıllarda edindiği deneyimi yeni plan dönemine yansıtarak TR82 Bölgesi’ndeki illeri geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Sayın Abdullah ŞAHİN ise bölgenin kalkınma sürecinde yerel yönetimlerin katkılarından söz ederek, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda yerel yönetimlerin çok büyük öneminin olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Sinop İlindeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla tematik masa çalışmalarına geçildi.

“Ekonomik Göstergeler, Rekabet Gücü ve Yatırım Ortamı, Nüfusun Genel Durumu ve Beşeri Sermaye, Sosyal Kalkınma, Yaşam Kalitesi, Erişilebilirlik ve Altyapı, Doğal ve Tarihi Değerler, Kültür, Turizm, İklim Değişikliği ve Çevre – Afet Riskleri ve Tarım ve Kırsal Kalkınma” başlıkları altında oluşturulan toplam 7 tematik masada Sinop’a ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Uzmanlık alanlarına göre tematik masalara ayrılan katılımcılar belirlenen konularda İlin sorunlarını masaya yatırdı. Daha sonra katılımcılar tarafından sorunlara ilişkin sunulan çözüm önerileri bir tabloda birleştirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2024-2028 Yılı TR82 Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında İl çalıştayları, saha çalışmaları ve masa başı araştırmalarının tamamlanması sonrasında taslak bölge planı hazırlanacak.

Üniversitemiz akademik personeli de farklı başlıklar altında oluşturulan tematik masa çalışmalarına katılarak konuyla ilgili katkılar sağladı.