• Post category:Duyurular

KAMUOYUNA DUYURU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04/09/2020 tarihli ve 75850160-104.01.02.04-E.55362 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 04.09.2020 tarih ve 13588366-149 sayılı yazılarına istinaden Sinop Üniversitesi Senatosu 10.09.2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Akademik yılı Güz Yarıyılında Eğitim Öğretimin nasıl yapılacağını değerlendirmiş olup;

Pandemi döneminde öğrencilerimizin can güvenliğini riske atmamayı temel kabul ederek uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek derslerin online olarak uzaktan öğretimle verilmesine,

Dersin niteliği gereği yüz yüze verilmesi zorunlu görülen bazı derslerin ise yüz yüze verilmesine,

Yüz yüze verilecek derslerde pandemiden korunmak için gerekli olan mesafe, maske ve hijyen konusunda azami özenin gösterilmesine ve gerekli bütün tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda;

  • Lisansüstü programlarımızdaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine,
  • İngilizce zorunlu hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine,
  • İsteğe bağlı İngilizce/Arapça hazırlık sınıfındaki derslerin yüz yüze verilmesine,
  • İlahiyat Fakültesi 1. sınıfındaki Arapça, Kur’an ve Osmanlıca derslerin yüz yüze verilmesine,
  • Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Programı 1. ve 2. sınıftaki tüm derslerin yüz yüze verilmesine,
  • Önlisans ve lisans programlarında uygulama yoğunluklu bazı derslerin bu dönem programından çıkarılarak gelecek yarıyıllara aktarılmasına,
  • Diğer önlisans ve lisans programlarındaki derslerin uzaktan eğitimle verilmesine,
  • 2547 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) fıkrası hükmü uyarınca verilen derslerin (Yabancı Dil ve Temel Bilgi Teknolojileri/Bilgisayar) muafiyet sınavlarının UZEM tarafından eş zamanlı online olarak yapılmasına,
  • Ayrıca, bütün programlarda dönem sonu sınavlarının (yarıyılsonu/bütünleme/tek ders sınavı gibi)  yüz yüze yapılmasına,
  • Yüz yüze verilecek derslere katılmak istemeyen öğrencilerin, kayıt dondurma ve/veya söz konusu dersleri sonraki dönemlerde alma hakkına sahip olmasına karar verilmiştir.

Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                      SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ