Üniversitemiz Senatosu’nun 13.10.2021 Çarşamba günü yapılan toplantısında 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılması ve kontenjan belirlenmesi konusu görüşülerek karara bağlanmıştır.

Buna göre Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 28.09.2021 tarih ve 71424 sayılı yazısı gereğince Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına, Sertifika Programı kontenjanının 264 olarak belirlenmesine,

Kontenjanın yarısının Sinop Üniversitesi mezunlarına ayrılmasına, kalan yarısının diğer üniversite mezunlarına ayrılmasına, diğer üniversite mezunları için ayrılan kontenjanın yarısının da Sinop ili hudutları içerisinde ikamet edenlere ayrılmasına,

Sinop için ayrılan kontenjanların dolmaması halinde bu kontenjanların da diğer adaylarca kullanılmasına,

Derslerin %40’ının uzaktan, %60’ının ise yüz yüze verilmesine,

Öğretmenlik Uygulamasının yüz yüze verilmesine,

Sertifika Programının 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için 5 Kasım-31 Aralık 2021, Bahar Yarıyılı için 25 Şubat-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılmasına,

Sertifika Programının başvuru koşulları, eğitim süreci ve anabilim dallarına göre kontenjan dağılımı ile ilgili hususların Üniversitemiz web sayfasında yayınlanacak olan “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvuru İlanı” metnindeki şekli ile uygulanmasına karar verilmiştir.