Video konferans yöntemiyle toplanan Üniversitemiz Senatosu, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının, Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden ödev, proje ve alternatif yöntemler uygulanarak yapılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulunun, tüm üniversitelerde bahar yarıyılının sonuna kadar derslerin ve sınavların uzaktan eğitim sistemi üzerinden sürdürülmesini yönündeki kararı sonrası çalışmalarını hızlandıran Üniversitemiz, bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğü sürece öğrencilerimizi de dâhil etti.

Bu amaçla Öğrenci Bilgi Sitemi üzerinden bir anket düzenleyen Üniversitemiz, sınav yöntemine ilişkin en değerli paydaşlarımız olan öğrencilerimizin de görüşlerini aldı.  

Ankette katılan toplam 5905 öğrencimizden %10’u Online Sınav yönünde görüş bildirirken, %90 gibi önemli bir çoğunluk ise sınavların ödev/proje/sunum şeklinde yapılmasını istedi.

Öğrencilerimizle yapılan anketin ardından 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü video konferans sistemi aracılığıyla toplanan Üniversitemiz Senatosu, dönem sonu sınavlarının öğrencilerimizin de büyük oranda görüş birliğine vardığı ödev/proje/alternatif yöntemlerle yapılmasını kararlaştırdı.

Üniversitemiz Senatosu ayrıca, bahar dönemine ilişkin Akademik Takvimi, Sınav Takvimini ve uzaktan eğitim sistemine yönelik uygulanacak usul ve esasları da belirledi.

Diğer taraftan Senatomuzun kararına göre; bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla, daha önce uzaktan eğitim yoluyla verilmeyen tüm dersler uzaktan eğitim yöntemi ile verilecek ve değerlendirmeleri ise ödev proje, sunum, vaka analizi vb. şeklinde yapılacak.

Öte yandan Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile Yaz Döneminde yoğunlaştırılmış yüz yüze eğitim yapılmayacak.