“İçişleri Bakanlığının Koronavirüs salgını yeni tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan sorular” basın açıklamasında 20 yaş altında olup üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile ilgili yapılan açıklamaları uyarınca;

  1. Üniversitemiz Senatosunun 18/11/2020 tarihli ve 2020/201 sayılı Kararının iptaline; bu karardan önce yüz yüze eğitim-öğretim yapılmasına karar verilen programların tamamında eğitim-öğretimin yüz yüze yapılmasının devamına,
  2. Üniversitemiz Senatosunun 10/09/2020 tarihli ve 2020/154 sayılı Kararı ile tespit edilen, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Akademik Birimlerimizce uygulanacak eğitim-öğretim süreçlerinin 3 üncü ve 7 nci maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Madde 3- Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda uygulanacak ara sınavların;

  • Yüz yüze eğitim-öğretim faaliyeti uygulanan derslerde yüz yüze,
  • Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde online, ödev, sunum, vaka analizi, proje ödevi, staj uygulaması vb. şeklinde yapılmasına,

Madde 7- Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarda uygulanacak yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavlarının;

  • Yüz yüze eğitim-öğretim faaliyeti uygulanan derslerde yüz yüze,
  • Uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerde online, ödev, sunum, vaka analizi, proje ödevi, staj uygulaması vb. şeklinde yapılmasına”,

Üniversitemiz Senatosunca 20/11/2020 tarihinde karar verilmiştir.