• Post category:Duyurular

Sinop Üniversitesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, teorik dersler uzaktan, uygulamalı dersler ise mümkün mertebe yüz yüze olacak şekilde 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

Yüz yüze eğitimin kademeli şekilde uygulanmasının kararlaştırıldığı Üniversitemizde;

Lisansüstü programlarda yüz yüze, lisans programlarında ise uygulamalı derslerle sınırlı tutulan yüz yüze eğitim 8 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır.

Meslek Yüksekokullarının son sınıflarındaki uygulamalı derslerle sınırlı tutulan yüz yüze eğitim genellikle 5 Nisan 2021 tarihinde başlayacak ve MYO son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimlerini gruplar halinde alabileceklerdir.

Bahar Yarıyılındaki eğitim öğretimin ne şekilde yapılacağına karar vermek üzere 24 Şubat 2021 Çarşamba günü toplanan Üniversitemiz Senatosunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitimin yüz yüze yapılmasına,
 2. Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı zorunlu İngilizce ve isteğe bağlı olan Arapça/İngilizce hazırlık eğitiminin yüz yüze yapılmasına,
 3. Lisans programlarındaki uygulamalı/uygulama ağırlıklı derslerin -öğrencilerin de görüşü alınarak- dönem sonuna kadar yüz yüze yapılmasına; bu ilke doğrultusunda hangi derslerin yüz yüze yapılacağının birim kurullarında en geç 26 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar karara bağlanmasına,
 4. Lisans programlarındaki yüz yüze verilemeyen diğer uygulamalı dersler ile teorik derslerin, birim kurullarında 26 Şubat 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar karar alınmak şartıyla, uzaktan eğitim yoluyla (asenkron veya senkron) işlenmesine,
 5. Ön lisans programlarından Su Altı Teknolojisi Programında 1. ve 2. sınıf uygulamalı derslerin yüz yüze yapılacak şekilde 8 Mart 2021 tarihinde başlayıp dönem boyunca devam etmesine,
 6. Ön lisans programlarında (Su Altı Teknolojisi Programı hariç) birinci sınıflardaki bütün derslerin uzaktan yapılmasına; birim kurullarının kararıyla senkron/asenkron şeklinde işlenmesine,
 7. Ön lisans programlarının ikinci sınıflarındaki teorik derslerin uzaktan (asenkron) yapılmasına; bu sınıflardaki uygulamalı/uygulama ağırlıklı derslerin ise şehirdeki yurt imkanları da dikkate alınarak (Su Altı Teknolojisi Programı hariç) 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren beş haftalık dönemlerde öğrenciler gruplara bölünerek, yoğunlaştırılmış olarak yüz yüze yapılmasına,
 8. Üniversitemizin bütün programlarında, asenkron işlenen dersler dışında, derse devam/katılım zorunluluğunun bulunmasına; bu zorunluluğun senkron yapılan derslerde %60; yüz yüze ve hibrit yapılan derslerde %70; hazırlık sınıflarında %80; yoğunlaştırılmış dönemlerde yüz yüze yapılan derslerde %90 olmasına,
 9. Vize/Final sınavlarının yüz yüze işlenecek derslerde yüz yüze olmasına; uzaktan (asenkron / senkron) işlenecek derslerde ise, dönem başında birim kurullarından alınacak karar doğrultusunda ve öğrencilere dönem başında duyurulması şartıyla, uygun görülen herhangi bir yöntemle (eş zamanlı online, ödev verme, sunum hazırlatma, vaka analizi vb.) yapılmasına,
 10. Meslek Yüksekokullarının son sınıflarındaki öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış beş haftalık dönemlerde yüz yüze işlenecek olan derslerin vize ve final sınavlarının söz konusu dönem içerisinde, öğrencilere önceden haber verilmek kaydıyla yüz yüze yapılmasına, bu derslerin bütünleme sınavlarının ise uzaktan (eş zamanlı online, ödev verme, sunum hazırlatma, vaka analizi vb.) yapılmasına,
 11. Zorunlu staj uygulamalarının staj yönergelerine uygun olarak öğrencinin istediği yerde yüz yüze yapılmasına,
 12. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla yüz yüze işlenecek derslere katılmak istemeyen öğrencilerin, birimlerinde bu derslerin hibrit / uzaktan eğitim yoluyla verilmesi halinde hibrit/ uzaktan eğitim yoluyla almasına ya da kayıt dondurma hakkına sahip olmasına,
 13. Yukarıda alınan kararların Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun süreç ile ilgili alacağı yeni kararlar ve tedbirler doğrultusunda yeniden değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

Öğrencilerimize, Personelimize ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 24.02.2021

                                                           SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ