Üniversitemiz Senatosunun 28/10/2021 tarihli ve 2021/176 sayılı kararı:

Senatomuzun 21 Eylül 2021 tarihli ve 2021/158 sayılı Kararı ile Ayancık’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle;

Ayancık Meslek Yüksekokulu’ndaki bütün programlarda eğitim-öğretimin 27 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında hibrit olarak [her sınıfın asgari iki şubeye bölünerek bir şubede (öğrenci sayısına bakılmaksızın) yüz yüze, diğer şubede uzaktan (senkron/asenkron)] işlenmesine, 1 Kasım 2021’den itibaren ise daha önceden uzaktan öğretimle verilmesine karar verilen dersler dışındaki derslerin yüz yüze işlenmesine karar verilmişti.

Ayancık ilçemizdeki KYK yurdu 30 Ekim 2021 tarihi itibarıyla öğrencilerimize tam kapasite ile hizmet edecek olmasına rağmen Ayancık’ta yaşanan sel felaketi nedeniyle hem merkez ilçe hem de çevre köylerdeki pek çok evin selden zarar görmesi neticesinde, öğrencilerimizin ilçe merkezindeki kiralık ev ihtiyaçlarının karşılanmasındaki zorluklar Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin barınma sorunu ile karşılaşmalarına neden olmuştur.

1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Ayancık Meslek Yüksekokulu’muzda başlayacak olan yüz yüze eğitim döneminde öğrencilerimizin barınma durumlarının tespitine yönelik olarak 27 Ekim 2021 tarihinde yapılan ve kayıtlı 971 öğrenciden 851’inin katıldığı anket sonuçlarına göre; 540 öğrencimiz KYK Yurdu, Özel Yurt, Kamu Kurumu Misafirhanesi ve kiraladıkları evlerde barınacak olmasına rağmen 314 öğrencimizin barınma yeri bulamadığı anlaşılmıştır. 1 Kasım 2021 günü itibarıyla Meslek Yüksekokulu’ndaki bütün programlarda zorunlu olarak yüz yüze eğitime geçildiği taktirde; barınma yeri bulamayan 314 kadar öğrencimiz mağdur olacağından, İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların yanında özel müteşebbislerin de hayata geçirmeye çalıştıkları barınma imkanlarının fiiliyata geçmesine imkan verilmek ve bu sürede şehir dışından gelen öğrencilerimizin mağduriyetlerine sebep olmamak maksadıyla bir yandan barınma yeri bulamayan öğrencilerimizin sorun yaşamaması ve velilerinin huzursuz olmamaları için diğer taraftan Ayancık’taki kamu ve özel sektöre ait yurt, pansiyon vb. barınma yerlerine yerleşmiş/yerleşecek olan öğrencilerimizin yüz yüze eğitim imkanlarından yararlanabilmelerine fırsat sunabilmek için 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılında 1 Kasım 2021 tarihine kadar hibrit şekilde devam eden eğitim-öğretimin, dönem sonuna kadar  aynı şekilde devam etmesine,

Senatomuzun 21 Eylül 2021 tarihli ve 2021/158 sayılı Kararı ile Sinop Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Öğretim Süreçlerine İlişkin Uygulama Esasları’nın 19. Maddesinde geçen “SİNUZEM üzerinden uzaktan öğretimle yürütülen 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (ı) fıkrası kapsamında olan dersler ile Temel Bilgi Teknolojileri/Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dersleri hariç, yüz yüze/uzaktan verilen bütün derslerin sınavlarının (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı) fiziki şartlar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak kişisel koruyucu ekipmanların kullanımının sağlanması şartıyla seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze yapılacaktır.” hükmünün Ayancık Meslek Yüksekokulu’nda hibrit şekilde devam eden öğrencilerden yüz yüze eğitim görenler için olduğu gibi uygulanmasına, uzaktan (senkron/asenkron) eğitim gören öğrenciler için ise tüm sınavların uzaktan yapılacak şekilde uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.