Üniversitemiz başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilere yapılacak beslenme yardımı
başvuruları 21/10/2020 – 27/10/2020 tarihleri arasında yapılacak olup başvuran ve şartları taşıyan tüm öğrencilere ücretsiz yemek bursu verilecektir.

Not: Başvurular ilgili fakülte ve yüksekokullara yapılacak olup sadece yüz yüze eğitim gören öğrenciler faydalanabilecektir.