Üniversitemiz Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde yapılan açılış programıyla başladı.

Açılış Programına; Sinop Valisi Sayın Erol KARAÖMEROĞLU, Sinop Belediye Başkanı Sayın Barış Ayhan, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, Rektör Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ, Sayın Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI, Fakülte Dekanlarımız, Akademik Personelimiz ve Türkiye’nin dört bir yanından bilim insanları, uzman araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Covid-19 ile ilgili gerekli tedbirlerin alındığı programda, girişte el dezenfektanı kullanan ve ateşleri ölçülen misafirler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak salondaki yerlerini aldılar. 

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan açılış programında, daha sonra üniversitemizin tanıtım filmi izlendi.

“Ailenin Niteliğine ve Devamlılığına Katkı Sunmayı Amaçlıyoruz”

Programın açılışında konuşan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ, Uluslararası Aile Sempozyumu ile ailenin niteliğine ve devamlılığına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Sempozyumda sunulacak bildirilerle aile kurumunu etkileyen çağdaş unsurların akademik bir bakış açısıyla tahlil edileceğini ifade eden Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ, bu sayede mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirileceğini kaydetti.

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İNAN KILIÇ, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

“Ailenin Bekası Toplumun ve Dolayısıyla İnsanlığın Bekasıdır”

Ardından konuşan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, Türkiye’nin ve Dünya’nın değişik şehirlerinden sempozyuma katkı sunacak bildiri sahiplerine teşekkür etti.

Ailenin bekasının toplumun ve dolayısıyla insanlığın bekası anlamına geldiğini belirten Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişmelerin aile kurumu açısından hem tehdit hem de fırsatlar doğurduğunu ifade etti.

Bu bağlamda Uluslararası Aile Sempozyumunun da “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler”  temasıyla düzenlendiğini hatırlatan Rektörümüz şu bilgileri paylaştı:

“Sempozyumda 95 farklı akademisyen görev almıştır. Bunlardan doksan tanesi Türkiye Uyruklu, beş tanesi yabancı uyrukludur. Bulgaristan, Cezayir, Filistin ve Sudan’dan tebliğle katılım sağlanmıştır. Sempozyumda toplamda 64 bildiri sunulacaktır. Sunumların 28 tanesi bugün ve yarın yüz yüze olarak sunulacaktır; diğer bildiri sahipleri online olarak sunum yapacaklardır. Yani sempozyumumuz hibrit yöntemle icra edilecektir”

Rektörümüz, sempozyumda sunulan bildirilerin yıl sonuna kadar kitaplaştırılarak hem bildiri sahiplerine ulaştırılacağını hem de kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Gelecek Yıl Sinop ve Çevresindeki Kültür ve Turizm Potansiyeli” Başlığıyla Yeni Bir Sempozyum Daha Yapacağız

Sinop Üniversitesinde son beş yılda altı sempozyum gerçekleştirildiğini vurgulayan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, gelecek yıl “Sinop ve Çevresindeki Kültür ve Turizm Potansiyeli” başlığıyla yeni bir sempozyumun daha yapılacağını dile getirdi.

Rektörümüz ayrıca önümüzdeki süreçte; Sinop Kestane Çalıştayı, Sinop Kestane Balı Çalıştayı, Boyabat Çeltiği Çalıştayı, Sinop’taki Endemik Bitkiler Çalıştayı gibi çalıştayların da yapılması yönünde hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Sempozyumun verimli geçmesini temenni eden Rektörümüz, tebliğ sunacak bütün hocalara, genç araştırmacılara başarılar diledi.

“Üniversitemizin Düzenlemiş Olduğu Bu Sempozyumu Çok Önemsiyorum”

Son olarak konuşan Sinop Valimiz Sayın Erol KARAÖMEROĞLU da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

Aile birliğindeki çökme ve çözülmelerin toplumsal sorunları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Valimiz Sayın Erol KARAÖMEROĞLU, düzenlenen sempozyumun bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“Aile yapısının sağlıklı ve sağlam olması yalnız kendi üyeleri için değil, çevresi ve toplum için de bir denge ve güven unsurudur” diyen Valimiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda, ailenin korunması ve güçlendirilmesi hususunda bireylere ve ailelere düşen sorumluluklar kadar, bizler de sosyal devlet olarak görevlerimizin farkındayız. Bu konuda Gençlerimize evlilik kurumunun değerini, önemini daha iyi anlatmalıyız. Aile kurumunun yaşadığı sorunlar bilimsel çalışmalar ile ele alınmalı, bu yolla yasa yapıcılar ve kamuoyu odağında farkındalıklar geliştirilmelidir. Her sorunda olduğu gibi bu sorunumuzda da en önemli anahtarımız Eğitim olmalıdır. Evli olan bireyler için aile eğitimleri, anne baba adayları için ebeveyn eğitimleri ve evlilik hazırlığında olanlar için evlilik eğitimleri kaçınılmazdır. İşte bugün burada Üniversitemizin düzenlemiş olduğu bu sempozyumu çok önemsiyorum” dedi.

Valimiz Sayın Erol KARAÖMEROĞLU, konuşmalarının ardından Sempozyuma sağladığı katkıları için KAR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih KARA’ya plaket takdim etti.

Protokol konuşmalarının ardından Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, Sayın Dr. Öğretim Üyesi Gül SULTAN ÖZEREN ve programa online olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sayın Sema YİĞİT tarafından açılış oturumu gerçekleştirildi.

Açılış oturumunda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, İslam’ın aile kurumunun oluşumuna ve bekasına sağladığı katkıları ele aldı.

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sayın Sema YİĞİT ise Diyanet İşleri Başkanlığının Aile Kurumuna yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara değindi.

Öğretim Üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Gül SULTAN ÖZEREN ise Aile yapısında değişim, dönüşüm ve gelişim konusunu anlattı.

Uluslararası Aile Sempozyumu Meslek Yüksekokulu Binasında Yapılan Oturumlarla Devam Etti

 “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Sempozyumu, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu binasında düzenlenen oturumlarla devam etti.

Yüz yüze ve online şekilde 3 farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen oturumlarda, aile kavramının toplumumuzdaki yeri, aile kurumuna yönelik fırsatlar/tehditler ve günümüzde aile bütünlüğünü korumanın yolları ele alındı.

Toplumların Temel Taşı değerinde olan aile kurumunun bekasına yönelik ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin tespit edilmesi, bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve bilimsel açıdan önerilerin sunulması, kamuoyuyla sesli bir şekilde paylaşılması ve bilimsel bir yayın olarak literatüre kazandırılması amacıyla yapılan sempozyumda, toplam 64 bildiri sunulacak.

Uluslararası Aile Sempozyumu 17 Ekim 2020 tarihine kadar Meslek Yüksekokulu binasında devam edecek.