Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, TÜBİTAK İşbirliği ile Üniversite/ Kamu Araştırma Merkez ve Enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne
ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amacı ile yürütülen TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı Bilgilendirme
Etkinliği, TÜBİTAK Uzmanı Sayın Hamdi Kurtcebe AKSU tarafından 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat:14:00 da online olarak gerçekleştirildi. 

Etkinliğin moderatörlüğünü Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatör Yardımcısı Sayın Öğr. Gör. Fatma Rabia AKÇATEMİZ yaparken, açılış konuşmasını Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Samet ERDEM gerçekleştirdi.