2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıtlı bulunduğunuz Temel Bilgi Teknolojileri I (ENF101) ya da Bilgisayar I (ENF104) derslerine ait ara sınavlar https://ue.sinop.edu.tr/ adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Bu sınavlar 2 (iki) gün boyunca (01.12.2020 ve 02.12.2020 tarihleri arasında) öğrencilerimizin erişimine açık tutulacaktır. Sınavda çoktan seçmeli 40 soru sorulacak olup sınav süresi 40 dakika olacaktır. Sistemde teknik veya bireysel kaynaklı bir sorun yaşanması durumu göz önünde bulundurularak bu tarihlerde öğrencilerimize 2 (iki) ara sınav hakkı tanınacaktır. Diğer bir ifade ile sınav sırasında sorun yaşayan bir öğrenciye sadece bu tarihler arasında uygulanmak koşuluyla bir sınav hakkı daha tanınacaktır. Bu tarihlerden sonra öğrencilerimize başka bir sınav hakkı tanınmayacaktır. Sınav sırasında yaşanabilecek olası diğer sorunlar sınava giren öğrencinin kendi sorumluluğunda olacaktır. Çevrimiçi sınav sistemine yönelik kullanım kılavuzu sınav öncesinde üniversitemiz web sitesi Duyurular bölümünde (https://sinop.edu.tr/) yer alacaktır. Öğrencilerimizin bu kılavuzu sınav öncesinde detaylı bir biçimde incelemeleri kendi yararlarına olacaktır.

Ara sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Sinop Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı