RAN Kalite firması tarafından akreditasyon süreci kapsamında Merkez Müdürlüğümüz Prof. Dr. İsmet BERBER Konferans Salonunda 20-23 Eylül 2021 tarihlerinde ISO/IEC 17025:2017 Geçiş Eğitimi, Deney Laboratuvarları İçin Risk Analizi Eğitimi ve İç Tetkik (ISO 19011 Tabanlı) Eğitimi düzenlenecektir.

Eğitim Programı/Takvimi