Su Ürünleri Fakültemiz tarafından, 4. sınıf lisans programında Balık Besleme ve Yem Teknolojisi dersi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans programında Balık Yemleri ve Teknolojisi dersinin uygulamaları kapsamında Sinop İli Kabalı Köyü Mevkii’nde bulunan SİBAL A.Ş. Balık Yemi Fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Teknik geziye, ilgili derslerin yürütücüsü Prof. Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL ile lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz katıldı. Ülkemiz kültür balıkçılığı sektörününün gelişiminde önemli bir yere sahip olan ve modern teknoloji ile üretilen ekstrüde balık yemlerinin üretim süreci hakkında derslerde verilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen gezide, fabrika yetkilisi tarafından hem balık unu-yağı üretim süreçleri hem de ekstrüde balık yemi üretim süreci ve teknik donanım hakkında bilgiler verildi.

1984 yılında, balık unu ve yağı üretimine, 2004 yılında ise BlackSeaFeed markası ile extrüde balık yemi üretimine başlamış olan SİBAL A.Ş., günümüze kadar Fakültemizde yürütülen birçok bilimsel çalışmaya hammadde ve yem temininde destek olduğu gibi, her yıl düzenlemekte olduğumuz teknik gezilerde öğrencilerimizin balık yemi teknolojisi alandaki mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılmasına da katkı sunmaktadır. Teknik gezinin düzenlenmesindeki değerli katkıları için fabrika sorumlusu Sayın Özgür KOCA’ya ve öğrencilerimize mesleki bilgisini aktaran ve fabrikayı tanıtan Sayın Erdinç TURAN’a çok teşekkür ederiz. Ülkemizde, Su Ürünleri Mühendisi istihdamında önemli bir alan olan balık yemi üretim sektörünün önemi, kültür balıkçılığı sektörünün gelişimiyle birlikte her geçen gün artmakta olup halen bir mezunumuzun SİBAL A.Ş.’de çalışıyor olması Fakültemiz adına sevindiricidir. Hem şehrimiz hem de ülkemiz kültür balıkçılığı ve yem üretim sektörlerindeki gelişmenin devam etmesini ve Su Ürünleri Mühendislerinin istihdam alanlarının artmasını temenni ederiz