Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi, TÜBİTAK tarafından oluşturulan ve teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi”nde önemli bir başarı elde etti.

 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, dünyadaki akademik birikime katkı, akademik değer yaratan kritik kitle, Ar-Ge ve yenilik proje hacmine katkı ve üniversitelerin Türkiye’ye görece bağıl odaklanma endeksi baz alınarak yapılan raporda, Su Ürünleri Fakültemiz maksimum puana ulaşarak hacim ve kalite göstergeleri açısından ortanca değerin üzerinde yer aldı.

Grafik 2-131 Sinop Üniversitesi Yetkinlik Haritası (Tübitak, 2020)

Çalışma kapsamında üniversitelerin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alanlarından hangilerinde; görece daha yetkin olduğu da belirlendi.

131 teknoloji alt alanına yer verilen çalışmada, analize tabi tutulacak teknoloji alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden değerlendirildi. Çalışmada ayrıca TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri alındı. Diğer yandan All Science Journal Classification”(ASJC) sınıflandırması, Türkiye’nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik teknoloji alanları ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alındı.

Bununla birlikte kalite boyutunda yer alan; yayınların bağıl atıf etkisi, nitelikli yayın üretme kapasitesi, akademisyen verimliliği, Ar-Ge ve yenilik projelerinin niteliği, sanayiye katkıda bulunacak nitelikli yayın üretme kapasitesi ile Türkiye’nin ve Üniversitenin uluslararasılaşmasına katkı göstergeleri göz önünde tutulduğunda, Su Ürünleri Fakültesi ortanca değerden daha yüksek kalite puanına erişerek başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Grafik 1-46 Gıda-Su Ürünleri (Tübitak, 2020)

Ayrıca, “Gıda-Su Ürünleri” teknolojisi alanı bazında üniversitelerin yetkinlik değerlendirmesinde de Su Ürünleri Fakültemiz 1. bölgede yer alarak, hacim ve kalite puanları açısından ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren pek çok üniversiteyi geride bıraktı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Su Ürünleri Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hülya TURAN, Su Ürünleri Fakültesi’nin 1982 yılında Türkiye’de ilk kurulan 5 Su Ürünleri Fakültesi’nden biri olduğunu söyledi.

Elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirten Dekanımız Sayın Prof. Dr. Hülya TURAN, “Fakültemiz aynı zamanda Sinop’taki ilk Yükseköğretim Kurumudur. 40 yıla yakın bir süredir devam eden eğitim-öğretim faaliyetleri yanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan nitelikli bilimsel çalışmaları ile gösterdiği bu başarıda yer alan tüm öğretim elemanlarımızı tebrik ederiz” dedi.

Kaynak: TÜBİTAK, 2020. Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi, s.319, Ankara, Türkiye.