Üniversitemiz bünyesinde “Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi” kuruldu. 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası beklentilere karşılık veren araştırma yaklaşımıyla, bilimsel, toplumsal ve ekonomik alanlarda önemli çalışmalara imza atan Sinop Üniversitesi, bünyesine yeni bir uygulama ve araştırma merkezi daha kazandırdı.

Üniversitemiz Rektörlüğünün “Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması konusundaki teklifi, 30/10/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek uygun görüldü.

Tarım, gıda, orman, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde doğal kaynakların ve katma değeri yüksek ürünlerin kullanılması ve geliştirilmesi konularında AR-GE çalışmaları yapacak olan “Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi”, ilgili sektörün karşılaştığı sorunlara yönelik de çözüm üreten çalışmalara imza atacak.

Sinop ve Karadeniz Bölgesinin Bitki Türleri Ekonomiye Kazandırılacak

Uygulama ve Araştırma Merkezi, özellikle bölgemizde bulunan ve biyolojik zenginliği olan bitki türlerinin de tespit edilerek ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

“Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi”, tehdit altında olan bitki türlerinin doğal ortamlarında korunmasına ve çoğaltılmasına yönelik de araştırma çalışmaları yapılacak.

Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İyi Tarım Uygulamalarının geliştirilmesi konusunda da üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlar arasında ortak bir zemin oluşturacak.