Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet çalışmalarının sürdürülebilir ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için önerilerde bulunmak, üniversitenin gelişimine katkı sağlamak, üniversitenin kendisini çevreleyen iş ve eğitim dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) vb. temel aktörler ile bağlarının güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla, Üniversite Senatosunun 23/01/2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı ile kabul edilen “Sinop Üniversitesi Danışma Kurulu” Yönergesi uyarınca, 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 14:00’da Üniversitemiz Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Otelinde Danışma Kurulu toplantısı yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve Üniversitemizin gelişmesine katkı sağlayacak değerli görüşlerinizi almak üzere toplantıya teşriflerinizi bekler, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Nihat DALGIN
Rektör