Üniversitemiz Gerze Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü / Grafik Tasarım Programında görev yapan Sayın Öğr. Gör. Dr. Asım TOPAKLI, Sinop İli özelinde yürüttüğü “Çevresel Grafik Tasarım Kapsamında Bilgilendirme Tasarımı (Sinop İli Örneği)” başlıklı araştırmasını tamamladı.

Sayın Öğr. Gör. Dr. Asım TOPAKLI, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN’ı makamında ziyaret ederek, araştırmasının detaylarını anlattı.

Sayın TOPAKLI, araştırmanın amacını, çevre grafiklerinin oluşturduğu görsel kirliliği ortadan kaldırarak kent kimliğine olumlu katkı sağlamak, özel, kamu ve yerel yönetim makamlarının bakış açılarını bu çerçevede daha bilinçli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Sayın Öğr. Gör. Dr. Asım TOPAKLI, Araştırma kapsamında Sinop’ta yaşayan ve araştırma sürecinde bir şekilde Sinop’ta bulunan kişilerle anket yapıldığını, bu çerçevede katılımcılardan Sinop il merkezindeki mevcut yönlendirme ve işaretleme tasarımlarının durumunu belirleyen ve nasıl bir beklenti içinde olduklarının analizini yapmaya yönelik sorulara cevap alındığını, bu sonuçlar neticesinde bilgilendirme tasarımı, grafik tasarımı alanında uzman akademisyenlerinde görüşü alınarak Sinop İl merkezi için yeni yönlendirme ve işaretleme tasarımı yer imi tasarımı önerileri oluşturulduğunu anlatıp, dikkat çeken veriler elde edildiğini belirtti.

Sayın Öğr. Gör. Dr. Asım TOPAKLI, anket sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda Sinop il merkezi için cadde, sokak, resmi kurum, tarihi-kültürel varlıklar, otopark ve sosyal alanların yönlendirme-işaretleme tasarımları ve yer imi tasarımlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldığını söyledi.

Ayrıca Sinop’ta yaşayan insanların da bu tasarımlardan memnun olmadığını ve bu tasarımları yetersiz gördüğünü belirten Sayın TOPAKLI, “Ankete katılanlar; benzer yönlendirme tabelalarının farklı boyut ve tasarımlarla kullanıldığı bunun yanı sıra yönlendirme tabelalarının diğer çevre grafikleriyle birlikte kullanımının ortaya çıkardığı; görsel kirlilik, algılama zorluğu, konumlandırma hatalarının olduğunu ve tasarımların kent kimliğine uygun olmadığını belirtmişlerdir. Anket katılımcılarına göre yönlendirme ve işaretleme tasarımlarında önemli ögeler öncelik sırasına göre; renk, yazı büyüklüğü, tabelanın konumu, tabelanın boyutu, tabelanın şekli, yazı karakteri ve ışıklandırma şeklindedir. Ayrıca katılımcılar bu tabelaların kent kimliğine uygun tasarlanması gerektiğini belirtmiştirler. Tasarımlarda kullanılmasını istedikleri renkler ise öncelik sırasına göre mavi ve tonları, kırmızı ve tonları ardından yeşil ve tonları şeklindedir.” dedi.