• Post category:Etkinlikler

Üniversitemiz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Sinop İli Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı Projesi”nin saha çalışmaları yapıldı.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sayın Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Sinop İli Kültür Varlıkları Dijital Veri Tabanı Projesi” ile merkez ilçe planlı alanda ve merkez ilçe dışında kalan kentsel-kırsal alanda bulunan kültürel varlıkları tespit etmeyi ve elde edilen bilgileri dijital hale getirerek veri tabanı alt yapısı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sayın Cenk DEMİR ve Tarih Bölümü Lisansüstü öğrencisi Sayın Batuhan BAŞAR’ın da yer aldığı proje ekibi,  Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görev yapan öğretim üye ve elemanları, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşmaktadır.

Alan çalışmaları 26 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sinop Valiliği ve Sinop Belediyesi arasında imzalanan protokol ve Sinop Alan Başkanlığı, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleri ile hayata geçirildi.

Bu Proje ile Sinop ili için kültürel varlıkları tespit edilerek mevcut yapı stoğunun ortaya konması, tespit edilen kültürel varlıklarının yok olma tehdidine karşı dijital olarak belgelenmesi, koruma süreçlerinde ihtiyaç duyulan güncellenebilir ve sürdürülebilir veri tabanının dijital ortamda sunulması, kültürel zenginliği ifade eden en değerli unsurlardan olan kültürel varlıklarının ortaya konulması ile toplumsal kültür bilincinin artırılması ve dijital veri tabanının sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflemektedir.