Prof. Dr. Nihat Dalgın

Rektör

1964 yılında Samsun’un Ladik ilçesinde doğan Prof. Dr. Nihat DALGIN sırasıyla 1982 yılında Samsun İmam-Hatip Lisesinden, 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1988-1990 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Aynı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde okudu. 1990-1994 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Anabilim Dalında “İslam Hukukuna Göre Sigorta” konulu tezi ile İslam Hukuku doktoru oldu. 1994-1995 yıllarında Rize İlahiyat Fakültesinde Dekan Yardımcısı; 1995-1997 yıllarında Trabzon İlahiyat Meslek Yüksekokulunda Müdür olarak görev yaptı. 1997 yılının sonlarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalına Öğretim Üyesi olarak naklen atandı. 1999 yılında İslam Hukuku Doçenti, 2006 yılında da İslam Hukuku Profesörü oldu. 2009-2012 yıllarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı yaptı. 16 Temmuz 2013 tarihinde Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kurucu Dekan olarak atandı. 17 Temmuz 2015 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektörü olarak görevine başladı. 26 Temmuz 2019 tarihinde ikinci defa Sinop Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Prof. Dr. Nihat DALGIN evli ve dört çocuk babasıdır.

YAYIMLANMIŞ  BAZI MAKALELERİ  

 1. Dalgın, Nihat; “Boşanma Fıkhı”, Din ve Hayat (2011/12), 111-115.
 2. Dalgın, Nihat; “Aile Kurumunun Nikah Aşamasıyla İlgili Fıkhi Sorunları”, İslam Hukuku Araştırmaları (2009/13), 35-50.
 3. Dalgın, Nihat; “Özel Günlerindeki Kadınların İbadeti”, İslam Hukuku Araştırmaları (2007/ 9), 379-414.
 4. Dalgın, Nihat; “İslam Hukuku Açısından Boşanmanın Sonuçlarından Maddi Tazminat Üzerine Bir Değerlendirme”, OMÜ İFD(2005/18-19), 35-69.
 5. Dalgın, Nihat; “Sosyal Güvenliğe Katkısı Bağlamında Karşılıklı Sigortalar”, Sigorta Araştırmaları (2005/1), 45-59.
 6. Dalgın, Nihat; “Kadın ve Erkeğin Şahitliği İle İlgili Naslardaki Düzenlemelerin İslam Hukukuna Yansımaları Üzerine Değerlendirme”, Din Bilimleri (2005/ 5/1), 7-38.
 7. Dalgın, Nihat; “İslam Hukuku Açısından Karşılıklı Sigortalar”, İslami Araştırmalar (2003//16/4), 615-629.
 8. Dalgın, Nihat; “Zekat Hükümleri”, OMÜ İFD(2003/16 ).
 9. Dalgın, Nihat; “Değişim Stratejisi Açısından Hukuk ve İslam Hukuku”, OMÜ İFD (2003/ 16), 111-128.
 10. Dalgın, Nihat; “İslam Hukuku Açısından Müslüman Bayanın Ehl-i Kitap Erkekle Evliliği”, İslam Hukuku Araştırmaları (2003/2), 131-156.
 11. Dalgın, Nihat; “Sosyal Değişim ve İslam Hukuku”, Marife (2003//3/2), 59
 12. Dalgın, Nihat; “Temel Kaynaklar Işığında Düşünce Hürriyeti ve İrtidat Suçu”, Makâlât (1999/1).
 13. Dalgın, Nihat; “İslam’da Mâlî Tâ’zir Cezası”, OMÜ İFD (1999/11), 313-334.
 14. Dalgın, Nihat; “İslam Hukukuna Göre Satım Sözleşmesi Açısından Mal Kavramı”, OMÜ İFD (1999/11), 97-128.
 15. Dalgın, Nihat; “Cezai Sorumlulukta Kasıt”, OMÜ İFD (1998/ 10), 207-248.
 16. Dalgın, Nihat; “İslâm Ceza Hukukunda Mahkeme Kararı Sonrası Cezaların Düşmesi”, OMÜ İFD (1998/ 10), 171-206.

YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI  

 1. Dalgın, Nihat; Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular-2 Etüt Yay. (2010, 2015).
 2. Dalgın, Nihat; Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular-1, Ensar Yay. İst. (2007, 2008, 20010, 20012, 2014).
 3. Dalgın, Nihat; Kültürümüzü Şekillendiren Hadisler, Etüt Yay. Samsun 2007).
 4. Dalgın, Nihat; Müslüman Gayr-i Müslim Evliliği, Etüt Yay. Samsun 2005).
 5. Dalgın, Nihat; İslam Hukukuna Göre Boşama Yetkisi, İfav Yay., İst. 2001).
 6. Dalgın, Nihat; İslam’da Tövbe ve Cezalara Etkisi, Etüt Yay. Samsun 1999).
 7. Dalgın, Nihat; Peygamberlik Makamı ve Sevgili Peygamberimiz, Sönmez Matbaası, Samsun 1992.
 8. Dalgın, Nihat; İslam Hukukuna Göre Sigorta, Trabzon 1996.
 9. Dalgın, Nihat; İslam Hukuku (Ders Kitabı), Ensar Neşriyat, İst. 2014.
 10. Dalgın, Nihat; Fıkıh Usûlü (Ders Kitabı), Ensar Neşriyat, İst. 2015.
 11. Dalgın, Nihat; Günümüz Fıkıh Problemleri, AÖF, (İlahiyat Ön Lisans Ders Kitabı), 7-9. Bölümler, 2010 – 2015.
 12. Dalgın, Nihat; Günümüz Fıkıh Problemleri, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, İlahiyat Ön Lisans Ders Kitabı, 6-9. Bölümler, 2013-2015.