Prof. Dr.Ahmet TABAK
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet TABAK Sinop’ta doğdu. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu ve aynı bölümde 1995 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 1998 tarihinde Yüksek Lisans ve 2003 tarihinde Doktora Eğitimi’ni tamamladı. Mart 2006 yılında Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. Aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde 2007-2012 yıllarında bölüm başkanlığı, 2006-2016 yılları arasında Fizikokimya Bilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürüttü. 14 Nisan 2010 tarihinde kimya bilim alanında Doçentlik unvanını aldı ve aynı yıl Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 2013-2016 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yaptı. 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalına Profesör olarak atandı. TÜBİTAK ve BAP tarafından desteklenen farklı projelerde görevler alan Prof. Dr. Ahmet TABAK’ın aynı zamanda uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bunlara yapılan 400 ün üzerinde atıfı; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri ve çay çalısından katı biyoyakıt üretimi başlıklı bir patenti bulunmaktadır. Prof. Dr. Ahmet TABAK 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden nakil yoluyla Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’ne Profesör olarak atanmış ve 03.02.2016 tarihinde de Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Prof.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL
Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL, 1970 yılında Sinop’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sinop’ta tamamladı. 1991 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başlayarak aynı Anabilim dalında Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. Yüksek lisans öğrenimini 1996 yılında tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bursu ile Berlin Humboldt Üniversitesi’nde 1997-2001 yılları arasında doktora yaptı. Doktora çalışması kapsamındaki araştırmalarını, Humboldt Üniversitesi ile işbirliği içindeki özerk bir enstitüde (Leibniz-Institut für Gewaesserökologie und Binnenfischerei) yürüttü. 2001 yılında doktora öğrenimini tamamlayarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’ndeki görevine Dr. Araştırma Görevlisi olarak devam etti. 2002 yılında aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2007-2011 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011 yılında Doçent unvanı alarak Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’nde Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılından beri Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Yetiştiricilik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdüren Prof.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL, 2015-2016 yılları arasında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 yılında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü’nde Profesör kadrosuna atandı. TÜBİTAK, FAO, DPT, TAGEM ve üniversite destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alan Prof.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL’ın, ulusal ve uluslararası makale, kitap ve tebliğleri bulunmaktadır. 17.05.2016 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof.Dr. Serap USTAOĞLU TIRIL, evli ve iki çocuk annesidir.


Prof.Dr. KAMİL DEMİRCİ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ, 1966 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Lisans eğitimini 1984-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 1993-1998 yılları arasında aynı Enstitü’de Doktora eğitimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1999-2003 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2003-2006 ve 2014-2018 yılları arasında Matematik Bölüm Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmaktadır. 2011 yılında YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Kent State Üniversitesi’nde Visiting Proffesor olarak bulundu. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 46 adet, uluslararası hakemli dergilerde 23 adet makalesi ve bunlara yapılan 700’ün üzerinde atıfı, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. 12.09.2019 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir ve bir çocuk babasıdır.