Prof. Dr. Muhitdin  YILMAZ
Rektör Yardımcısı

Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk, ortaokulu ve liseyi Bulancak’ta tamamladı. İnönü Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü kazanarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995-2002 yılları arasında Yüksek lisans ve doktora eğitimini İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

2002 yılında doktorasını tamamlayarak Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Doktor olarak göreve başladı. 2004 yılında Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2013 yılında Biyoloji Doçenti oldu ve Doçent olarak Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümünde 2015 yılına kadar çalıştı. 2015 Yılında Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünde Doçent, 2019 yılında Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Doçent olarak ve 2019 yılında Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çevre Sağlığı Programına Profesör olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Kafkas Üniversitesinde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurucu Dekan Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Sinop Üniversitesinde, senato üyeliği, Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı, Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) Müdürlüğü, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı görevini halen yürütmektedir.

Lisansüstü eğitimde 14 Yüksek lisans ve 1 doktora tezi tamamlatmıştır. TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve yardımcı olarak görev almıştır. Ayrıca, Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığının Biyoçeşitlilik ve Envanter projelerinde Karabük (2013) ve Kars-Iğdır illeri (2018) Biyoçeşitlilik ve Envanter projelerinde yürütücü olarak görev almış ve başarıyla tamamlamıştır.

41 uluslararası/ulusal makale, uluslararası 3 kitapta bölüm yazarlığı, 46 uluslararası/ulusal bildiriye sahiptir. Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlikleri ve Editör Kurul üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 kız babasıdır.