Prof.Dr. KAMİL DEMİRCİ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ, 1966 yılında Gerze/Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Lisans eğitimini 1984-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 1993-1998 yılları arasında aynı Enstitü’de Doktora eğitimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1999-2003 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2003-2006 ve 2014-2018 yılları arasında Matematik Bölüm Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmaktadır. 2011 yılında YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Kent State Üniversitesi’nde Visiting Proffesor olarak bulundu. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 46 adet, uluslararası hakemli dergilerde 23 adet makalesi ve bunlara yapılan 700’ün üzerinde atıfı, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. 12.09.2019 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir ve bir çocuk babasıdır.


Prof.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI, 1973 yılında Lâdik/Samsun’da doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Lisans eğitimini 1990-1994 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Fakülte Birincisi olarak, Yüksek Lisans eğitimini 1994-1997 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı’nda, Doktora öğrenimini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı’nda 2004 yılında tamamladı. Mart 1995-Eylül 1995 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda, 1995-2006 tarihleri arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Mart 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde, Mayıs 2007-Mart 2012 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Mart 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Şubat 2007-Mayıs 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde ve 2007 yılından itibaren Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Şubat 2007-Mayıs 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’nde ve 2007-2011 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015-2016 yılları arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2017-2019 yılları arasında Durağan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasında Eğitim Komisyonu Başkanlığı, 2019 yılında Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2019-2020 yılları arasında Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, 2020 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. 2017 yılından itibaren Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 59 adet, SCI, SCI-Expanded kapsamı dışında uluslararası/ulusal hakemli dergilerde 6 adet makalesi,  1 adet kitap bölümü çevirisi, 5 adet ulusal kitap bölümü yazarlığı ve bunlara yapılan 360’ın üzerinde atıfı, 64 adet uluslararası, 15 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş bilimsel projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak görevler almıştır. 16.06.2020 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilmiş olup evli ve iki çocuk babasıdır.