Prof. Dr. Muhitdin  YILMAZ
Rektör Yardımcısı

Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk, ortaokulu ve liseyi Bulancak’ta tamamladı. İnönü Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü kazanarak 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995-2002 yılları arasında Yüksek lisans ve doktora eğitimini İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

2002 yılında doktorasını tamamlayarak Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi Doktor olarak göreve başladı. 2004 yılında Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2013 yılında Biyoloji Doçenti oldu ve Doçent olarak Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümünde 2015 yılına kadar çalıştı. 2015 Yılında Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünde Doçent, 2019 yılında Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Doçent olarak ve 2019 yılında Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çevre Sağlığı Programına Profesör olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Kafkas Üniversitesinde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kurucu Dekan Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Sinop Üniversitesinde, senato üyeliği, Biyomühendislik Bölüm Başkanlığı, Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) Müdürlüğü, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Sinop Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri ve Teknikleri Bölüm Başkanlığı görevini halen yürütmektedir.

Lisansüstü eğitimde 14 Yüksek lisans ve 1 doktora tezi tamamlatmıştır. TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve yardımcı olarak görev almıştır. Ayrıca, Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığının Biyoçeşitlilik ve Envanter projelerinde Karabük (2013) ve Kars-Iğdır illeri (2018) Biyoçeşitlilik ve Envanter projelerinde yürütücü olarak görev almış ve başarıyla tamamlamıştır.

41 uluslararası/ulusal makale, uluslararası 3 kitapta bölüm yazarlığı, 46 uluslararası/ulusal bildiriye sahiptir. Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlikleri ve Editör Kurul üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 kız babasıdır.


Prof. Dr. Rıza BAYRAK
Rektör Yardımcısı

1983 Sinop doğumludur. İlk öğrenimini Sinop Lala Köyü’nde ve ortaöğrenimini Sinop Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 2006 yılında Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitiminden Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Anorganik Kimya Bilim Dalında 2013 yılında mezun olmuştur.

2007-2008 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Arş. Gör. olarak görev yapan Prof. Dr. Rıza BAYRAK, 2008-2013 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Arş. Gör., 2013-2015 yılları arasında da aynı bölümde Arş. Gör. Dr. olarak görev yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Sinop Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Dr. Öğr. Üyesi olarak, aynı programda 2019-2024 yılları arasında da Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2024 yılında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümüne Profesör olarak atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

Sinop Üniversitesinin değişik kademelerinde 2015 yılından beri farklı idari görevlerde bulunmuş olup, 2017 yılından itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2019 yılından itibaren Meslek Yüksekokulları Koordinatörü ve 2020 yılından itibaren de Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü olarak görevlerine devam etmektedir. Ayrıca birçok komisyon ve yönetim kurulunda görev almıştır.

36 Uluslararası ve 1 ulusal kapsamlı makale, 18 ulusal/uluslararası bildiri ve 3 kitapta bölüm yazarlığı/editörlük yapmıştır. TUBİTAK, BAP ya da AB kapsamında 12 Projede yürütücü ya da araştırmacı olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Rıza BAYRAK evli ve iki kız babasıdır.