Prof.Dr. KAMİL DEMİRCİ
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ Gerze/Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Lisans eğitimini 1984-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini 1989-1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 1993-1998 yılları arasında aynı Enstitü’de Doktora eğitimini tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 1999-2003 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde 2006 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör oldu. 2003-2006 ve 2014-2018 yılları arasında Matematik Bölüm Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2012 yılından itibaren 14.08.2020 tarihine kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 2011 yılında YÖK bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Kent State Üniversitesi’nde Visiting Proffesor olarak bulundu. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 52 adet, uluslararası hakemli dergilerde 34 adet makalesi, 3 adet uluslararası kitap bölümü yazarlığı, uluslararası konferanslarda sunulan 12 bildirisi ve bunlara yapılan 1000’in üzerinde atıfı bulunmaktadır. Üniversitenin farklı birimlerinde yönetim kurulu üyelikleri, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, ÖSYM Sinop İl Koordinatörlüğü ve çeşitli kurul ve komisyonlarında görev yapan Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ 7 Yüksek Lisans ve 5 Doktora danışmanlığı yürütmüştür. 12.09.2019 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Görev Alanları


Prof.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI, 1973 yılında Lâdik/Samsun’da doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Lisans eğitimini 1990-1994 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden Fakülte Birincisi olarak, Yüksek Lisans eğitimini 1994-1997 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı’nda, Doktora öğrenimini ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı’nda 2004 yılında tamamladı. Mart 1995-Eylül 1995 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı’nda, 1995-2006 tarihleri arasında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Mart 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde, Mayıs 2007-Mart 2012 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Mart 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Şubat 2007-Mayıs 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde ve 2007 yılından itibaren Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Şubat 2007-Mayıs 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Fen Edebiyat Fakültesi’nde ve 2007-2011 yılları arasında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında Rektör Danışmanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 2015-2016 yılları arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2017-2019 yılları arasında Durağan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2017-2020 yılları arasında Eğitim Komisyonu Başkanlığı, 2019 yılında Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2019-2020 yılları arasında Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekilliği, 2020 yılında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevinde bulundu. 2017 yılından itibaren Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Anabilim Dalı Başkanlığı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamında 59 adet, SCI, SCI-Expanded kapsamı dışında uluslararası/ulusal hakemli dergilerde 6 adet makalesi,  1 adet kitap bölümü çevirisi, 5 adet ulusal kitap bölümü yazarlığı ve bunlara yapılan 360’ın üzerinde atıfı, 64 adet uluslararası, 15 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermiş bilimsel projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak görevler almıştır. 16.06.2020 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilmiş olup evli ve iki çocuk babasıdır.

Görev Alanları


Prof. Dr. Hülya TURAN
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hülya TURAN 1970 yılında Taşova-Amasya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı. Lisans eğitimini 1987-1991 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini 1993-1996 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında, doktora eğitimini 1996-2002 yılları arasında aynı Anabilim Dalında tamamladı. 1992-2002 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi, 2002-2009 yılları arasında ise Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2009 yılında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümüne Doçent, 2014 yılında da Profesör olarak atandı. 2005-2007 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 2007-2010 yılları arasında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Eğitim Koordinatörü, 2010-2013 ve 2014-2017 yılları arasında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Kurucu Dekan olarak görev yaptı. 2017 yılından itibaren Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2017 yılında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Hülya TURAN halen Dekanlık görevini yürütmektedir. Üniversitenin farklı birimlerinde yönetim kurulu üyelikleri ile çeşitli kurul ve komisyonlarında yer alan Prof. Dr. Hülya TURAN yürüttüğü lisans ve lisansüstü derslerin yanında 6 Yüksek Lisans ve 2 Doktora mezunu verdi. Yürüttüğü projeler ile birlikte uluslararası hakemli SCI, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde 22 makalesi, SCI, SCI-Expanded kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde 18 makalesi, ulusal hakemli dergilerde 12 makalesi, konferanslarda sunulan 37 bildirisi, Uluslararası alanda 1 kitap bölümü ile 1000’in üzerinde atıfı bulunmaktadır. 05.01.2021 tarihinde Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirilmiş olup, evli ve 2 çocuk annesidir.

Görev Alanları