Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, birimlerimizdeki personelimize yönelik “İç Kontrol Sistemi” eğitimi düzenlendi.  

Çevirim içi gerçekleştirilen eğitimde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeli Şef Sayın Semra DEMİR tarafından, personelimize sistemin kullanımına ilişkin bilgiler sunuldu.

Verilen eğitimle personelimizin İç Kontrol Sistemini aktif bir şekilde kullanması ve birimlerimizin daha etkin, daha hızlı bir şekilde planlama yapabilmesi amaçlanıyor.