Üniversitemiz Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından önerilen “Okul Öncesinde GEMS Destekli Fen ve Matematik Uygulamaları” projesi, TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında kabul edilmiştir.

Dr. Şule Erşan tarafından yürütülen projeye, Dr. Rahime Çobanoğlu (Uzman/Araştırmacı, Sinop Üniversitesi), Dr. Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu (Uzman/Eğitmen, Sinop Üniversitesi), Öğr. Gör. Yusuf Argın (Uzman/Eğitmen, Sinop Üniversitesi), Dr. Engin Bayra (Rehber, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu (Eğitmen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) ve Canan Gürsen Tayanç (Eğitmen, Neşeli Fikirler Anaokulu) katkı sunmaktadırlar.

Merkez müdürü ve proje yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN projenin amacı ve yürütülecek faaliyetler hakkında şu bilgileri verdi:

“Merkez Müdürlüğümüz tarafından önerilen “Okul Öncesinde GEMS Destekli Fen ve Matematik Uygulamaları” projesi, TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı kapsamında desteklenmeye değer görülmüştür. Dr. Şule Erşan tarafından yürütülen bu projeye, Dr. Rahime Çobanoğlu (Uzman/Araştırmacı, Sinop Üniversitesi), Dr. Gülfem Dilek Yurttaş Kumlu (Uzman/Eğitmen, Sinop Üniversitesi), Öğr. Gör. Yusuf Argın (Uzman/Eğitmen, Sinop Üniversitesi), Dr. Engin Bayra (Rehber, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü), Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu (Eğitmen, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) ve Canan Gürşen Tayanç (Eğitmen, Neşeli Fikirler Anaokulu)  katkı sunmaktadırlar. Bu projenin amacı okul öncesi öğretmenlerinin bütünleşik fen ve matematik eğitimi alanında yeterliklerinin gelişimine katkı sunulmasıdır.  Proje kapsamında, Eylül ayı içerisinde Sinop ilinde görev yapan 30 okul öncesi öğretmeni ile beş gün sürecek uygulama ağırlıklı bir eğitim gerçekleştirilecektir. Bu eğitimde okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi dönemde fen ve matematik eğitimine ve Matematik ve Fende Büyük Buluşlar (GEMS: Great Explorations in Mathematics and Science) programına ilişkin olarak teorik bir temel kazanmaları desteklenecektir. Ayrıca, etkinlik temelli eğitim yaklaşımı ile okul öncesi eğitim programında yer alan fen ve matematik kazanımları için çeşitli öğretim yöntemlerine dayalı olarak proje ekibi tarafından geliştirilmiş bütünleşik fen ve matematik etkinlikleri ile bütünleşik fen ve matematik eğitimi için iyi bir örnek kabul edilen ve dünyada birçok okulda uygulanmakta olan GEMS programı etkinlikleri uygulanacaktır. Katılımcı öğretmenlerin eğitmenlerin rehberliğinde çocuklar için bütünleşik fen ve matematik etkinlikleri planlamaları desteklenecek ve geliştirilen örnek etkinlikler bir kitapçık şeklinde elektronik ortamda paydaşların kullanımına sunulacaktır. Projenin okul öncesinde bütünleşik fen ve matematik eğitiminin önemine yönelik bir farkındalık oluşturması, okul öncesi öğretmenlerinde bütünleşik fen ve matematik etkinlikleri yapmaya yönelik merak ve istek uyandırması ve öğretmenlerin fen ve matematik etkinliklerini planlamaya ve uygulamaya ilişkin yeterliklerinin gelişimini desteklemesi  beklenmektedir.”