• Post category:Duyurular

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23 Şubat 2023 tarihinde web sayfası üzerinden duyurduğu 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretime İlişkin Soru ve Cevaplar-II metninde Yükseköğretim kurumlarımızdaki Öğretmenlik Programları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile İlahiyat/İslami İlimler Programlarının son sınıf öğrencilerinin talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması- II dersine halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebileceği ve bu öğrencilerin diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan öğretim yöntemi ile almaya devam edecekleri bildirilmektedir. Buna göre:

  1. Üniversitemizde Öğretmenlik Uygulaması-II  dersini almak isteyen öğrenciler 28.02.2023 tarihine kadar, mazereti bulunan öğrenciler ise mazeretlerini belirtmek suretiyle 20.03.2023 tarihine kadar Üniversitemizin ilgili koordinasyon birimine başvuruda bulunmak zorundadır.
  2. Üniversitemizde Öğretmenlik Programları ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı için koordinasyon birimi Eğitim Fakültesi Dekanlığı; İlahiyat ve İslami İlimler Programları için İlahiyat Fakültesi Dekanlığıdır.   
  3. Başvurular, aşağıda yer alan dilekçe ve E-Devlet Kapısı üzerinden son 15 gün içerisinde alınmış öğrenci belgesi ve transkript belgesi ile birlikte şahsen ilgili koordinasyon birimine yapılacaktır. Posta, faks, e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Başvurusu uygun görülen öğrenciler Üniversitemize kaydedilecek ve bu husus kayıtlı oldukları üniversiteye resmi yazı ile bildirilecektir.
  5. Sinop’a gelemeyecek Üniversitemiz öğrencileri de halihazırda bulundukları ildeki üniversitelerde Öğretmenlik Uygulaması-II dersini alabilecektir. Bunun için Üniversitemize başvuruda bulunmalarına gerek yoktur. Bununla birlikte başvuru yapılan Üniversitenin bilgi/belge istemesi durumunda söz konusu bilgi/belge karşı üniversiteye öğrencinin ve/veya karşı üniversitenin talebi üzerine gönderilecektir. Öğrencilerimizin başvurularını gecikmeksizin bulundukları ilde yer alan üniversiteye yapmaları gerekmektedir.
  6. Dilekçe örneğine erişmek için TIKLAYINIZ
KOORDİNASYON BİRİMİ
EĞİTİM FAKÜLTESİİLAHİYAT FAKÜLTESİ
Osmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:52BOsmaniye Mahallesi Üniversite Caddesi No:52A
Dr. Öğr. Üyesi Adem ORAKÇI
Telf. 0368 2715526 (Dahili no : 2024)
Cep T.: 0505 6713897
E-posta : aorakci@sinop.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KARAAĞAÇ
Telf. 0368 2715323 (Dahili no : 4917)
Cep T.: 0505 6967083
E-posta : mkaraagac@sinop.edu.tr