• Post category:Etkinlikler

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Sayın Hasan OĞUL’un danışmanlığındaki yüksek lisans öğrencilerinden Sayın Hatice YILDIZ Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından sağlanan Marie Sklodowska-Curie Fellowship Program tarafından sağlanan bursu almaya hak kazandı.

Dünya genelinden 150 kadın öğrenciye verilen bursu alanda yaptığı tez çalışmasından dolayı 2022 yılında Ülkemizden ve Üniversitemizden Sayın Hatice YILDIZ’dA layık görüldü.

Burs kapsamında toplam 20 bin euro’ya kadar öğrencimizin yasam giderleri karşılanacak ve yüksek lisans eğitimi sonrasında 12 ay süre ile IAEA bünyesinde staj imkanı tanınacaktır.