Üniversitemiz bünyesinde boş bulunan lojman daireleri, ekli cetvellerde belirtildiği şekilde tahsis edilecektir. Talepte bulunacak personelin; “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” düzenlemek suretiyle taleplerini dilekçe ekinde, 22/10/2021 tarihine kadar Rektörlük Makamına (Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı) göndermeleri gerekmektedir.