Dikkat Edilecek Hususlar

1.Tamamlanmayan, aday tarafından kaydedilmeyen ve düzeltme verildiği halde süresi içerisinde düzeltilmeyen başvurular eksik başvuru kabul edildiğinden değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Kontrol sonucu adayın başvuruda belirttiği e-posta adresine sistem tarafından otomatik olarak “Başvuru Sonucunun Başvuru Sisteminden Kontrol Edilmesi Gerektiğini” bildiren e-posta gönderilecektir. 

3.Tüm adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru paneline tekrar dönerek başvuru sonuçlarının kabul edildiği, reddedildiği veya hatalı olup olmadığını öğrenmeleri gerekmektedir.

4.Hatalı kabul edilen başvuru, başvuru süresi içerisinde düzeltmesi için adaya iade edilir. Hatalı başvurusunu tekrarlayan ve başvuru süresi içerisinde hatalı başvurusunu düzeltmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

5.Bilgilerin doğru bir şekilde girilmesinden, onaylanmasından ve başvuru süreci içerisinde başvuru panelinden başvuru durumunun öğrenilmesinden tamamen aday sorumludur.

6.Başvuru sisteminde bulunan alanlar açıklamalar doğrultusunda eksiksiz ve hatasız doldurulup, istenen belgeler (birden fazla sayfalı belgeler art arda tarattırılarak) okunabilecek ve elektronik ortamda alınan belgelerin doğruluma kodu veya kare kodu görülebilecek şekilde pdf olarak taranarak sisteme yüklenmelidir.

7.Online başvuruda yüklenecek fotoğraf, vesikalık formatta olmalıdır (öğrenci kimlik kartına basılabilecek düzeyde).

8.İstenen puanların belgede görünen şekliyle (virgül sonrası dâhil) girilmesi gerekmektedir.

9.Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ve istenecek belgeler Enstitü web sayfasında ilan edilir.

10.Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini online başvuru sistemi üzerinden istenilen belgelerin yüklenmesi ile gerçekleştirebilir veya Enstitümüze gelerek kesin kayıt evraklarını şahsen doldurabilirler. Gerekli açıklamalar kazananların ilanı ile yapılacaktır.

11.Online başvuruda dikkat edilecek hususlar yatay geçiş başvurusunda bulunacak adaylar ile yabancı uyruklu adaylar için de geçerlidir.

ONLİNE BAŞVURU                                                                        :

Başlangıç Tarih ve Saati: 03 Eylül 2020 tarihinde aktif olacaktır.

Bitiş Tarih ve Saati:  17 Eylül 2020 tarihinde saat 16:00’da kapanacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

EKLER :

Ales Eşdeğerlik Tablosu

YÖK Not Dönüşüm Tablosu

YDS Eşdeğerlik Tablosu