Ayancık Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Sayın Dr. Benan Kurt Yılmaz tarafından düzenlenen “İş Hayatında Etkili İletişim ve Müzakere Teknikleri” eğitimi başarı ile tamamlandı.

Bir hafta süren eğitim boyunca katılımcılara iletişimin tanımı, sözlü-sözsüz iletişim ögeleri, iş hayatında çatışmadan müzakere edebilme becerileri konusunda bilgi verildi. Çalışma yaşamında giyim ve kişisel bakımın önemi üzerinde durularak sözsüz iletişimin unsurlarından olan beden dili konusunda da katılımcılar bilgilendirildi.

Son olarak eğitim kapsamında renklerin anlamı ve iş görüşmelerinde giyim, renk ve aksesuar tercihlerinin neler olması gerektiği konusuna değinildi. İmaj yönetiminin önemli bir parçası olan giyim kuralları da aktarılarak eğitim tamamlandı.

Yoğun katılımın sağlandığı eğitim, farklı katılımcıların da yararlanması amacıyla önümüzdeki günlerde yeniden planlanacaktır.