Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde “Hemşireler İçin Mezuniyet Sonrası Fırsatlar” başlıklı çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Moderatörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. H.Demet CABAR tarafından yapılan etkinliğe; Fakültemiz Ebelik Bölümü ve üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda akademik personel olarak görev yapan ve aynı zamanda üniversitemiz hemşirelik bölümü mezunu olan konuşmacılar katıldı.

Etkinlikte Konuşmacı olarak yer alan Sayın Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÜNER; mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim imkanları ve bu eğitimin hangi süreçleri içerdiğine dair bilgiler verdi.

Konuşmacı Sayın Öğr. Gör. Merve HARMAN ÖZDOĞAN ise mezuniyet sonrası özel sektörde hemşire ve akademik personel olarak çalışma deneyiminden bahsederek bu süreçlerle ilgili öğrencilerimizi bilgilendirdi.

Konuşmacı Sayın Öğr. Gör. Aynur ATAMAN KUFACI da devlet kurumlarında hemşire olarak çalışmak, devlet memuru olarak atanma süreçlerinde hangi sınavların nasıl gerçekleştiği gibi konularda bilgiler verdi ve kendi deneyimlerini paylaştı.