Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalına 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Başvuru koşulları ve sınavla ilgili bilgiler aşağıda yer alan özel yetenek sınavı kılavuzunda belirtilmiştir. Ön kayıtlar 15-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru sayfası 15 Ağustos’ta Fakülte web sayfasında ilan edilecektir.