• Post category:Duyurular

12/04/2014 tarih ve 28970 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları
İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”
hükümleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan kadrolar için görevde yükselme
ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak personelde aranan nitelikler ekli listede
belirtilmiş olup sınava katılmak isteyenlerin 31/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar kapalı zarf
içinde başvuru formu ve dilekçesi ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

2024 Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Hakkında Duyuru

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Sınav Takvimi

Görevde Yükselme Kadroları

Unvan Değişikliği Kadroları