Tarih

15.01.2020

Adı Soyadı

Yaren …..

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Yaz Okulu Hakkında

Yapılan İşlem

Yapılacak olan ilk Senato Toplantısında bu sorun gündeme getirilip üyelerimizin görüşü alınacaktır.

Tarih

15.01.2020

Adı Soyadı

Dudu Eksen, Yasin …..

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Final Sınavı Yapılan Bir Dersin Sınav Kağıdının Yeniden Değerlendirilmesi Talebi Hakkında

Yapılan İşlem

Bu talep öncelikli olarak dersi veren öğretim elemanına iletilmelidir. Sonuç alınamazsa Fakülte Dekanlığına dilekçe ile müracaat edilebilir.

Tarih

15.01.2020

Adı Soyadı

Dr. Hüseyin Şahiner

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Düzenlenen Sertifika Programlarının Yabancı Dilde de Verilmesi Hakkında

Yapılan İşlem

İlginize teşekkür ederiz. Konuyu değerlendireceğimizi bilgilerinize rica ederiz.

Tarih

…………

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Eğitim-Öğretim Hakkında

Yapılacak İşlem

Su Ürünleri Fakültesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yerleşkesindeki kütüphane talebi değerlendirilerek ihtiyaca cevap verebilecek bir kütüphane oluşturulması ve bu alanda iyileştirmenin sağlanması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesindeki kitap sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla kitap ve çeşitli yayınların alım faaliyeti devam etmekte olup yılsonuna kadar tamamlanarak 2019 yılı için planlanmış olan iyileştirme sağlanacaktır.

Tarih

……..

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Beslenme (Yemekhane/Kantin) Hakkında

Yapılan İşlem

Çeşitli birimlerimizdeki kantinlerde fiyatların yüksekliği şikayeti üzerine denetimler yapılmış ve sözleşmeler dışında hareket eden kantin işletmeleri hakkında tutanak düzenlenerek gerekli iyileştirmenin yapılması talimatı verilmiştir.

Su Ürünleri Fakültesi/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yerleşkesindeki kantinin fiziki yetersizliği şikayeti değerlendirilerek yeni bir kantin yapılması ve bu husustaki iyileşmenin sağlanması için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Yabancı Uyruklu öğrencilerin burs talebi değerlendirilerek, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Üniversitemiz Vakfı tarafından Yabancı Uyruklu öğrencilerimizin de yemek burslarından yararlanabilmeleri imkanı sunulmuştur. (https://sinop.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrencilere-yemek-bursu-duyurusu/)

Tarih

……..

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Temizlik Hakkında

Yapılan İşlem

Üniversitemizin şikayet konusu olan çeşitli birimlerinde inceleme ve değerlendirmeler yapılarak temizlik ve hijyen konusunda gerekli iyileştirmelerin yapılması talimatı verilmiştir.

Tarih

……..

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Ulaşım Hakkında

Yapılan İşlem

Dolmuşların sayıca yetersizliği şikayeti üzerine Sinop Dolmuşçular Kooperatifi ile görüşülerek öğrencilerimizin bu konudaki şikayetleri iletilmiş ve dolmuş sayısının artırılması talebinde bulunulmuştur. Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi dışında bulunan Dolmuş Durağının fiziki yetersizlik sorununun çözümü için halihazırda girişimler devam etmektedir.

Tarih

……..

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Sosyal Faaliyet Hakkında

Yapılan İşlem

Öğrencilerin spor faaliyetleri ve konferansların artırılması talepleri değerlendirilerek gerekli iyileştirmenin yapılması kararlaştırılmıştır.

Üniversitemizin merkez yerleşkesinde Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatı halihazırda devam etmektedir.  Öğrenci Yaşam Merkezi yakın zamanda tamamlanarak faaliyete geçirildikten sonra öğrencilerin sosyal faaliyet ihtiyaçlarına daha iyi cevap verilebilecektir. Diğer taraftan mevcut yerleşkelerimizdeki sosyal faaliyet seçeneklerinin üniversitemiz imkanları dahilinde iyileştirilmesi yönünde çalışma yapılmaktadır. 

Tarih

……..

Adı Soyadı

Bir Grup Öğrenci

Fikir/Düşünce/Öneri/Şikayet

Yerleşke/Donanım Hk.

Yapılan İşlem

Birimlerimizdeki bazı teknik ve fiziki ihtiyaçlara ilişkin talepler (internet-bilgisayar kapasitesi gibi) değerlendirilmiş ve gerekli iyileştirmeler yapılmak üzere ilgili birimler görevlendirilmiştir.