Nevim GÖÇGÜN

Rektörlük Özel Kalem Müdürü
Dahili: (0368)2715762 – 1108
e-posta: ozelkalem


Yurdagül ÖZBİLEN

Rektör Yardımcıları Sekreteri
Dahili: (0368)2715761 – 1111-1155
e-posta: ozelkalem