Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen “Temel Eğitim Günleri” kapsamında, 29 Mart-2 Haziran tarihleri arasında, farklı konuların ele alındığı 15 online etkinlik düzenlenmiştir.

Temel Eğitim Günleri kapsamında,

Dr. Öğr. Üyesi Barış ESMER, Balıkesir Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Melih GÜNEŞ ile “Bir Oyundan Daha Fazlası: Akıl ve Zekâ Oyunları”,

Arş. Gör. Dr. Hilal KARAKUŞ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice UYSAL BAYRAK ile “Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı”,

Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN, South Carolina Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif KARSLI ÇALAMAK ile “Mülteci Çocukların Eğitimi”,

Dr. Öğr. Üyesi Şule ERŞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM ile “Erken Çocuklukta Değerler Eğitimi”,

Prof. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alev ÖNDER’ ile “Çevre Eğitiminde Öğretmenin Rolü”,

Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı ÇEKİRDEKÇİ, Kırıkkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veli TOPTAŞ ile “Oyunlarla Eğlenceli Matematik Etkinlikleri”,

Öğr. Gör. Tuba AKAR, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ercan MERTOĞLU ile “Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi”, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kemalettin DENİZ ile “Okul Öncesi Dönemde Etkili İletişim”,

Öğr. Gör. Ceren DEMİRALP, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN ile “Çocuk ve Sanat Eğitimi”,

Dr. Öğr. Üyesi Binhan KOYUNCUOĞLU, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmihan ARTAN ile “Cinsel Kimlik Kazanımı”,

Öğr. Gör. Nülifer YILMAZ, Adalet Bakanlığı’ndan Adli Pedagog  S. Gürbüz BULDURUCU ile “Suça Sürüklenmiş Çocuklar,

Arş. Gör. Dr. Mahmut BOZKURT, Bayburt Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Celal BOYRAZ ile “İlkokulda Çocuklarla Felsefe Uygulamaları”,

Öğr. Gör. Ayşegül USTAOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice BAYRAKLI ve Giresun Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Binnur HACIİBRAHİMOĞLU ile “Erken Çocukluk Eğitiminde Kaynaştırma: Aile ve Öğretmen”,

Dr. Öğr. Üyesi Eda BÜTÜN KAR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Elif MERCAN UZUN ile “Okula Uyum Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler” konularında etkinlikler gerçekleştirmişlerdir.

Ayrıca Sinop Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan UŞAKLI ve Öğr. Gör. Taki YILMAZ “Bireyi Tanıma Teknikleri” başlıklı etkinliğe konuşmacı olarak katılmışlardır.

Etkinliklere, lisans öğrencileri, öğretmenler ve akademisyenler katılım sağlamıştır.