Sayın Paydaşımız;

Üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan 2018-2022 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında, üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek için sizlerin çok değerli görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız.

Bu amaç doğrultusunda ayıracağınız zaman ve yapacağınız katkılardan dolayı
teşekkür ederim.

Prof. Dr. Nihat DALGIN
Rektör