Boyabat Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Sayın Öğr. Gör. Umut C. KARADOĞAN’ın moderatörlüğünde, Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Osman YALÇIN’ın konuşmacı olarak katıldığı “Türk Havacılık Tarihi” konulu çevrim içi konferans gerçekleştirildi.

Konferansta, Sayın Dr. Umut C. KARADOĞAN, dünya havacılık tarihi hakkında kısa bir açılış konuşması gerçekleştirerek sözü panelist Sayın Doç. Dr. Osman YALÇIN’a bıraktı.

Sayın Doç. Dr. Osman YALÇIN konuşmasında, dünya üzerinde toplumların farklı kültürlerde olsa da “uçmak” arzusunu taşıdıklarını ve bu konu ile ilgili asgari müştereklerde buluştuklarını ifade ederek, dünyada özellikle Batı (Avrupa) da havacılık adına gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Türklerin özellikle Osmanlı’dan itibaren Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar havacılık adına yapılan girişimlerden  ve savaşlar sırasında havacılık adına yaşanan güçlüklerden söz eden Sayın Doç. Dr. Osman YALÇIN, Atatürk sonrası kurulan hükümetler nezdinde havacılık adına yapılan girişimleri, uçak fabrikası, motor sanayinin teşekkülü konularındaki çabaları anlattı.  

Günümüz Türk Havacılığına da değinen Sayın Doç. Dr. Osman YALÇIN, Türk Havacılığının gelişimi adına yapılanları ve yapılması gerekenleri dile getirdikten sonra katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.