Boyabat ve çevresinde bulunan tarihi yapılara karşı farkındalık oluşturmak adına Boyabat Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından “Boyabat Kazasında Türk Mimarisi” başlıklı çevrim içi söyleşi düzenlendi.

Söyleşide Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Halit ÇAL, öğrencilerimizle bir araya geldi.

Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Halit ÇAL konuşmasında, Boyabat İlçesi’nin kısa bir tarihi geçmişi üzerinde durarak, Selçukludan Cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede Boyabat’ta inşa edilen önemli cami, mescit, türbe, han ve hamam gibi kamu yapıların mimari ve sanatsal özelliklerine değindi.

Ayrıca etkinlikte bölgenin turizm potansiyelini artırmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde duruldu.