Üniversitemiz Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Hz. Peygamberin Lider Kişiliği” konulu çevrimiçi panel düzenlendi.

Moderatörlüğü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Sayın Dr. Öğr. Üyesi Sayın Habib AYDIN tarafından yapılan panele, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Sayın Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BARLAK ve Sayın Arş. Gör. Muhammet KARAAĞAÇ konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Hz. Peygamberin peygamberlik görevi öncesinde de lider kişiliğinin var olduğunu ifade eden panelistler, Hacer-ül Esvet taşının yerleştirilmesi esnasında lider kişiliğinin ön plana çıktığını, Mekke’nin fethi esnasındaki yaklaşımını, Mekkeli müşrikler ve Medineli Yahudilere karşı merhamet ile yaklaştığını, Weber’in karizmatik tipolojisine uyduğunu, Medine vesikasının evrensel bir anayasal belge özelliği taşıdığını, vahiylerin yer yer uyarıcı nitelikler taşıdığının önemini belirttiler.  

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Habib AYDIN’ın, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Yasemin BARLAK’a ve Sayın Arş. Gör. Muhammet KARAAĞAÇ’a teşekkürlerini sunmasıyla panel sona erdi.