• Post category:Duyurular

1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü münasebetiyle Kurumumuz tarafından, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile “Ayrımcılığa Sıfır Tolerans” temasıyla “Ayrımcılığa Sıfır Tolerans Ulusal Fotoğraf Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışma ile insan onurunu temel alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvenceye alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi, doğuştan sahip olunan insan onuruna saygının güçlendirilmesi, kişilerin güvence altına alınan hak ve hürriyetlerden eşit şekilde yararlanmasının teşvik edilmesi, bireyler arasında insan hakları ve eşitliğe yönelik farkındalık ve duyarlılığın artırılması amaçlanmaktadır.

1 Mart Sıfır Ayrımcılık Günü münasebetiyle ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kapsamında “Ayrımcılığa Sıfır Tolerans” temasını yansıtan her türlü fotoğraf yarışmanın konusu kapsamındadır. Yarışma hakkında https://www.tihek.gov.tr/kurumumuz-tarafindan-fotograf-yarismasi-duzenleniyor adresinden bilgi sahibi olunabilmekte ve yarışmaya https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/ayrimciliga-sifirtolerans-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden katılım sağlanabilmektedir.