Prof. Dr. Huriye Demet CABAR
Rektör Danışmanı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Sinop’ta tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kornea Transplantasyon ve Göz ünitesinde çalıştı. 1995 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atandı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yükseklisansını tamamlaması sonucu Msc ünvanı alarak uzman hemşire oldu. 1997 yılında Sinop’ta Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nun kuruluş aşamasında Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktorasını tamamladı. 2004 Yılında Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna Yard. Doç. Dr. olarak atandı. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yükseklisansının Kurucu Program Başkanlığını yaptı ve 3 öğrencinin danışmanı oldu. Üç yıl süreyle Gaziantep Üniversitesinde çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Müdürlük ve Bölüm Başkanlığı yaptı. 2007 Yılında Sinop Üniversitesinin kurulmasıyla 2007 yılının sonunda Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna atandı ve Sağlık Yüksekokulunun Kurucu Müdürlüğünü yaptı. Altı yıl süreyle Müdürlük görevini sürdürdü. 2015 de Doçent oldu. Yönetim Kurul Üyelikleri, Bölüm Başkanlıkları yaptı ve Üniversitemiz içindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. Rektör Danışmanlığı yaptı. Ulusal ve Uluslararası yayınları ve hakemlikleri olan Doç. Dr. Huriye Demet CABAR halen Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Üyesi olarak, Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Yükseklisans Programı Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. Doç. Dr. H. Demet CABAR evli ve bir erkek çocuk annesidir.


Doç. Dr. Erkal ARSLANOĞLU
Rektör Danışmanı

Doç. Dr. Erkal ARSLANOĞLU 1980 yılında Muğla’da doğdu. İlköğrenimini Datça’da, ortaöğrenimini Muğla’da tamamladı. 2003 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2006-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2008-2012 yılları arasında yine aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı. 2013 yılında Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı ve 2013-2016 yılları arasında Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2016 yılında Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Şubat 2017’de, “Beden Eğitimi ve Spor” bilim alanında doçent unvanı aldı ve aynı yıl içinde Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. BAP ve diğer kamu kuruluşları tarafından desteklenen birçok projede görev alan Doç. Dr. Arslanoğlu’nun, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliği, ayrıca bu eserlere yapılmış çok sayıda atıfı bulunmaktadır. 04.10.2019 tarihinden itibaren Rektör Danışmanı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Erkal ARSLANOĞLU, evli ve iki çocuk babasıdır.


Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÇELİK
Rektör Danışmanı

Dr. Aytaç Çelik, 1978 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sinop’ta tamamladı. 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümden 2004’te Yüksek Lisansını ve 2011’de Doktorasını aldı. 2012-2013 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde, 2013-2015 yılları arasında ise Washington Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2015 yılında Sinop Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2017’dan itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. TUBİTAK destekli projelerde bursiyer ve araştırmacı olarak çalışmış olan Dr. Aytaç Çelik’in, ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmaktadır. 04.10.2019 tarihinde Rektör Danışmanlığı görevine getirilmiştir.


Dr. Öğr. Üyesi Adem ORAKÇI
Rektör Danışmanı

Dr. Adem ORAKÇI, Yozgat ili Yamaçlı Kasabasında doğdu. İlköğrenimini Yamaçlı İlkokulunda, Ortaöğrenimini Yozgat Boğazlıyan Lisesinde, Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 30 Eylül 1990 tarihinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim dalında yüksek lisans, 1997 yılında yine aynı enstitüde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktora eğitimini tamamladı. Kayseri Erkilet Ortaokulu Türkçe Öğretmenliği, Niğde Bor Kemerhisar Lisesi müdür başyardımcılığı ve edebiyat öğretmenliği, Ankara 5. Akşam Sanat Okulu soru hazırlama birimi öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1985 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama ve Nakil Şubesi Müdürlüğüne atandı. Fen grubu öğretmen atama ve yabancı diller öğretmen atama birimlerinde çalıştı. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde İzleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü, Özel Büro Müdürlüğü, Projeler Dairesi Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. Bu süreçte UNİCEF, Avrupa Birliği, Millî Eğitim Bakanlığı ve birçok STK tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında görev aldı. Proje çalışmaları kapsamında Hollanda, Almanya ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde akademik ve bürokrat yetkililerle eğitim çalışmalarında bulundu. 2018 yılında Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm öğretim üyeliğine ve yine aynı yıl Türk Dili Ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı görevine atandı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bilimsel toplantılarda sunulmuş tebliği, ayrıca bu eserlere yapılmış çok sayıda atıfı bulunan Dr. Öğr. Üyesi Adem ORAKÇI, 08.10.2019 tarihinde Rektör Danışmanlığı görevine getirilmiştir.


Dr. Öğretim Üyesi Şule ERŞAN
Rektör Danışmanı

Dr. Şule ERŞAN Hatay-İskenderun doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini bu ilde Yükseköğrenimini ise Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde tamamlamıştır. 1989-1991 yılları arasında eşinin görevi nedeniyle bulunduğu İngiltere de Edinburg Stevenson College’de İngilizce eğitimi alarak Cambridge University’den dil sertifikası almıştır. Ayrıca bu ülkede Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında da eğitim almış ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği yapmıştır. 1992-2006 yılları arasında Ankara Çankaya Balgat Anadolu Meslek Lisesinde öğretmenlik, bölüm şefliği, müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bu arada MEB’in çeşitli komisyon ve proje çalışmalarında aktif görev almış, Okul Öncesi Çocukları Projesi kapsamında hazırlanan ve TRT’de yayınlanan “Büyüyen Adımlar” TV programında senaryo yazarlığı yapmıştır. Bu görevleri sırasında 2006 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim Ana Bilim dalında Yüksek Lisansını, 2011 yılında yine aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2007-2012 yılları arasında Ankara-Yenimahalle Nene Hatun Anaokulunun Kurucu Müdürlüğünü yapmış ve Müdürlük görevini yürütmüştür. 2009-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevliliği yapmıştır. 2010 yılında 18. Milli Eğitim Şurasına üye olarak katılmıştır.2012-2013 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu süreçte UNİCEF, AB ve MEB tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında görev almıştır. Proje çalışmaları kapsamında Finlandiya, Fransa, ve Almanya’da eğitimi inceleme çalışmalarında bulunmuştur.2015 yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. 2016’dan itibaren öğretim üyeliğinin yanı sıra Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürlüğü görevini yürütmektedir. 2019 yılında kurulan Sinop Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğünde Başkan olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve Uluslararası yayınları ve tebliğleri bulunmaktadır. 03.01.2020 tarihinde Rektör Danışmanlığı görevine getirilen Dr. Şule ERŞAN evli ve iki çocuk annesidir.