• Post category:İlk Haber

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “3. Yerel Yönetimler ve Kadın Liderler Çevre ve Kültür Politikaları: Akademi Buluşması” çalıştayına Üniversitemiz adına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sayın Hülya TURAN katıldı.

Antalya’da “İklim, Bilim ve Kadın” konuları çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştayda Yeşil Şehirler ve Yeşil Kampüsler, İklim Değişikliği ile Mücadele, Çağımızda Tarım ve Gıda Güvenliği, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji konuları ele alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen ve üst düzey katılımın olduğu çalıştayda çeşitli sunumlar yapılarak, tespit edilen sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Farklı çalışma gruplarında eylem planlarının oluşturulduğu çalıştayda Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Sayın Hülya TURAN “Çağımızda Tarım ve Gıda Arz Güvenliği” çalışma grubunda yer aldı.