SİNOP ÜNİVERSİTESİ
'' Kuzeyden Parlayan Yıldız ''
TR
EN

Yıl Seçiniz
Ay Seçiniz
HABERLER

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Öğrencilerimizin Talepleri Doğrultusunda Yeniden Belirlendi

Üniversitemizin Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin görüşleri alınarak yeniden hazırlandı. Hazırlanan yeni yönetmelik Üniversitemiz Senatosunca onaylandı.
 


 

Çalışma kapsamında ilk olarak Üniversitemiz bünyesinde kurulan Lisans-Önlisans, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Güncelleme Komisyonu, birimlerimizde eğitim gören yaklaşık 2 bin öğrencilerimizle bir araya gelerek ders içeriği ve sınav yönetmeliği konularında kendilerine iletilen talep ve görüşleri dinlediler.
 


 

Ardından öğrencilerimizle iki farklı buluşma gerçekleştiren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN da bu buluşmalarda öğrencilerimizin yönetmeliğe ilişkin talep ve beklentilerini dinledi.
 

Buluşmasında öğrencilerimize “Üniversiteyi siz yönetseydiniz neler yapardınız, neleri değiştirirsiniz, daha donanımlı olarak yetişmeniz için acil ihtiyaç kalemleriniz nelerdir?” soruları yöneltilerek, gelen cevaplarla birlikte 20 maddeden oluşan Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Güncelleme teklifi hazırlandı.
 


 

Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN Öğrencilerimizle yaptığı görüşmeler sonucunda hazırlanan 20 maddelik yeni yönetmenlik teklifini “Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini Güncelleme Çalıştayı”nda öğretim elemanlarımızla değerlendirdi.
 


 

Rektörümüzün başkanlığında düzenlenen çalıştayda öğrencilerimizin istek ve önerileri dikkate alınarak hazırlanan maddeler tek tek ele alınarak müzakere edildi.
 


 

Yapılan çalıştay sonunda, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla son halini alan yeni yönetmelik maddeleri, Sinop Üniversitesi Senatosunda da tartışılarak 30/05/2019 tarihli Senato toplantısında oy birliği ile kabul edildi.
 

Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin görüşleri alınarak yapılan bazı değişiklikler şunlardır;
 

  • Seçmeli Dersler Öğrencilerin ve Dış Paydaşların Talepleri Doğrultusunda Açılacak

Öğrencilerin ya da diğer dış paydaşların öğretim programlarına ilave edilmesini istedikleri seçmeli dersler ilgili birim tarafından değerlendirilecek. İlgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun görülen dersler Senatoya önerilecek ve Senatonun kararı ile kesinleşecek.
 


 

  • Sınavlar Daha Şeffaf Olacak

Sınavlar ve sınav yerine geçen uygulamaların değerlendirme şekli ve cevap anahtarı sınavlar yapıldıktan en geç 2 hafta süre içerisinde ilan edilecek.
 


 

  • Tek Ders Sınavı Yerine Üç Dersten Mezuniyet Sınavı Getirildi

Yönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan değişiklikle birlikte, mezun olabilecek durumda olan ancak tek dersi kalan öğrencilerimiz için yapılan tek ders sınavları, yeni yönetmelikle birlikte mezuniyet sınavı olarak adlandırılmış olup, bir olan başarısız ders sayısı, üç derse yükseltilmiştir.

 
 

  • Aynı Dersi Veren Farklı Hocalar Sınavda Aynı Soruları Soracak

Yönetim kurulu veya üniversite yönetim kurulu kararı uyarınca şubelere bölünerek okutulan derslerin sınavları aynı sorular ve cevap anahtarları kullanılmak suretiyle eşzamanlı olarak yapılacak.
  

  • Şartlı Ders Geçme Kaldırıldı

Öğrencilerimizi sevindirecek bir değişiklikte not dağılımında yapıldı. Bir önceki yönetmelikte AA notu 92-100 puan arası olarak değerlendirilirken, yeni yönetmelikte AA notu 88-100 puan arası olarak belirlendi.  Ayrıca 50 ile 60 puan araları şartlı başarılı sayılırken, yeni yapılan değişiklikle bu puan aralığı başarılı sayıldı.
Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
KALİTE
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Bilimsel Dergilerimiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Kariyer Geliştirme ve Mezunlar
Çocuk Üniversitesi
CİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016