• Post category:Haberler

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği ve Üniversitemiz iş birliği ile Antalya Kemer’de yapıldı.

21. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2023) Sınıf Öğretmeni Eğitimcileri Derneği (SÖED) ve Sinop Üniversitesi iş birliği ile 09-12 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya Kemer’de yapıldı. Sempozyumda sınıf öğretmenliği ve eğitimine yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşıldı. Bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirerek aralarında iş birliği, yeni bakış açıları ve çalışma alanları oluşturulmuştur.

Sempozyuma yurt dışından ve yurt içinden alanında saygın bilim insanları katıldı. Sınıf öğretmenliğinin güncel sorunları ayrıntılı olarak tartışılıp değerlendirilerek; davetli konuşmacılar, bildiriler, konferanslar, paneller, poster sunumları, eğitimde iyi örnekler, çalıştaylar ve atölye çalışmalarına yer verildi.

Sempozyum düzenleme kurulu başkanı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, Sempozyum hakkında bilgiler vererek bilim dünyamıza katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Sempozyuma onur kurulu ve düzenleme kurulu üyesi olarak katılan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz, “Zamanın Ruhunu Anlamak ve Öğretmenin Değişen Rolü” konulu bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında kadim kültürümüzde eğitim ve öğretmen anlayışına değinen Prof. Dr. Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü “Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin temellerinde ulemanın attığı harç vardır. Nizam-ül Mülk’ün Nizamiye medreseleri Selçuklu medeniyetinin temellerini, Edebali’nin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı da Osmanlı medeniyetinin temellerini oluşturmuştur. Padişahların başarılarının arkasında ünlü hocaların bulunması bir tesadüf değildir. Her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. 21. Yüzyılın hükümranı da “bilgi”dir. İçinde yaşadığımız çağ “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmakta olup, en önemli özelliği ise bilişim teknolojilerindeki hızlı değişimdir. Bilgi kaynaklarına erişim kolaylaşmış, öğretmen ‘bilgi otoritesi olma’ özelliğini teknolojik ürünlere kaptırmıştır. Bilgi kaynaklarının çeşitlenmesi ve erişimin kolaylaşması kendini yenileyemeyen öğretmenin eğitimdeki merkezi pozisyonunu yer ile yeksan etmiştir. Zamanın ruhunu anlamanın diğer bir gereği de öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarının zamanın ruhuna uydurulmasıdır. Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulamaz. Dün ve bugünün bilgi paradigması değişmiştir. Bilgi Çağı’nın gereklerine uygun olmayan programlarla bugünün öğretmenini yetiştirmek mümkün gözükmemektedir. Dünün anlayışında bilgi mutlak iken bugünün anlayışında görecelidir. Bugünün bilgi anlayışına göre, bilgi evrensel değil dil ve kültürel bağımlıdır. Bilginin keşfi değil, yorumu söz konusudur. Bilgi aktarılamaz, inşa edilir, yapılandırılır. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumların bu paradigma doğrultusunda yeni bir kimliğe kavuşturulması gerekmektedir.” Dedi.

Konuşmaların ardından, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce hazırlanan Sinop Üniversitesi tanıtım videosu ilgiyle izlendi.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı, Dr. Öğr. Üyesi Barış Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Eda Bütün Kar, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bozkurt ve Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Çekirdekçi’nin düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldıkları sempozyum, 12.11.2023 tarihinde sona erdi.