5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca hazırlanan; 2020 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetler, açıklamaları ile birlikte tablolar halinde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sinop Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu